פריט ידע לוחמה בטרור בסייבר – אזרחים מן השורה נגד הטרור ברשת

פריט ידע לוחמה בטרור בסייבר – אזרחים מן השורה נגד הטרור ברשת