פריט ידע המודיעין במערכה כדוגמא

פריט ידע המודיעין במערכה כדוגמא

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בפרק זה יוצג המודיעין במערכה כדוגמא. מערכת המושגים הבסיסית של המודיעין המערכתי רלוונטית להקשרים שונים, אופרטיביים ואסטרטגיים. בפרק זה נבחן את המודיעין במערכה כדוגמא. המערכה כדוגמא תבחן הן במחינת מערכת המושגים הרלבנטית (מניעת הלם מערכתי, הרעיון המערכתי וכד') והן פרקטיקות רלבנטיות למודיעין במערכה.

מושגים רלבנטים:


ייחודו של המודיעין כמי שמהווה תנאי לשיח המערכתי לאור היותה של המערכה אל מול מערכת יריבה. בהקשר לכך, ייחודו של קצין המודיעין בתוך השיח המערכתי ביחס לשאר קציני המטה בשיח המערכתי (מה ההבדל האיכותי שבין הקמ"ן לקצין הלוגיסטיקה, החימוש, הקשר וכו').

פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה

רציונאל המערכת היריבה

מעורבת בגיבוש הרעיון המערכתי ורעיון המהלומה המערכתית

לחולל דיון אודות הדרכים ליצירת הלם במערכת היריבה (מעורבות בלמידה אודות האפקטים המערכתיים אודות ניתן להפעיל אל מול המערכת היריבה).

לחולל דיון כיצד ניתן למנוע הלם במערכת העמיתה

פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה ביחס למערכות הבאות (מתוך ההקשר האסטרטגי הנוכחי ותפישת המערכה הנוכחית)

לחולל התנסויות מערכתיות (לא רק בתוך המודיעין)

דיון על המערכה המודיעינית

כיצד ניתן לפגוע ביכולת הלמידה של היריב

ראוי להתייחס למושג שילוביות המופיע כבר בדיון על השיח המערכתי.
חזרה לדף מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין