פריט ידע מודיעין במשבר

פריט ידע מודיעין במשבר

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מטרתו של פרק זה לחולל אצל הקורא תחושה של משבר בכל הנוגע לתפישה המודיעינית הישראלית המסורתית. כאמור, לידתו של המקהל הינה מתוך תחושה משותפת של אי-נחת ומבוכה בכל הקשור להתאמתה של התפישה המודיעינית הרווחת לפחות לחלק מהמשימות המוטלות על גופי המודיעין כפי שאנו מכירים אותם. בתהליך למידה ארוך וממושך הצלחנו לנסח את התחושה האינטואיטיבית במלים; מתוך בחינה משותפת של הנחות היסוד של עבודת המודיעין כפי שלמדנו אותה, ולמידה משותפת של גישות שונות כלפי המודיעין, של מחקרים שונים על המודיעין ושל תורות כלליות מתחומים מגוונים שמסייעות בהסתכלות מחודשת על הסוגיות המתודולוגיות המודיעיניות – הצלחנו להצביע על כשלים תפישתיים רבים ומגוונים, המצויים לדעתנו, בחשיבה המודיעינית הרווחת.

על מנת לחולל את המשבר מוליך הפרק את הקורא דרך שישה תתי-פרקים, אשר כל אחד מהם מאיר, מזווית מסויימת, את אותם אלמנטים קונספטואליים בעייתיים המצויים לטעמנו בכל תחום ותחום של העשייה המודיעינית המסורתית. תתי הפרקים קשורים זה בזה ומאורגנים בסדר הגיוני, כמפורט בהמשך.

תת הפרק הראשון הוא כשלונה של ההתרעה. בתת פרק זה אנו עומדים על כך שמושג ההתרעה ניצב כיום בליבה של התפישה המודיעינית ומצוי בחוד החנית של עשיית הגופים המודיעיניים. לפיכך, בחרנו לקחת את המושג הזה ואת הגישות השונות אליו כמקרה-מבחן אשר מאפשר לנו לחשוף, באמצעות הדיון בו, כמה מהנחות היסוד עליהן מושתתת החשיבה המודיעינית כולה. בתוך כך, אנו ממחישים את אזלת ידה המתמשכת של תפישת המודיעין המסורתית בניסיון למנוע כשלונות החוזרים ונשנים בהתרעה על התפתחויות מדיניות וצבאיות כבדות משקל.

משנוכחנו בכשלונה של תפישת המודיעין המסורתית, עלינו לנסות לאפיין אותה על מנת שנוכל להסביר לעצמנו את מקור הליקויים הקיימים בה. בכך עוסק תת הפרק השני, הקרוי תפישת המודיעין המסורתית. "תפישת המודיעין" היא למעשה שם כולל למגוון של הנחות, הגיונות ועקרונות אשר עומדים בבסיס הפרקטיקות השונות המרכיבות את העשייה המודיעינית כפי שהיא מבוצעת היום. אין בנמצא "טקסט מכונן" או "מסמך יסוד" בעל מעמד מחייב שמגדיר את התפישה הזו – היא באה לידי ביטוי בעיקר בהתנהלות היומיומית ובעיסוק המודיעיני השוטף, ומתוך אלו ניסינו לבחון אותה. הנחנו – ולו לצורך מטרתנו אנו – כי תחת המגוון האקלקטי של הגישות השונות והדרכים הרבות לעשייה המודיעינית קיימים כמה עקרונות מאחדים. אנו מנסים לעמוד עליהם באמצעות סקירה של דימויים מתודולוגיים רווחים בעולם המודיעיני (כגון "מעגל המודיעין" ו"הרכבת הפאזל") ושל כלים המשמשים בו תדירות (כגון תרחישים וסבירויות).

תת הפרק השלישי, שורשיה של תפישת המודיעין המסורתית, שופך אור על הנסיבות ההיסטוריות בהן התהוותה תפישת המודיעין המסורתית. במסגרת זו, אנו מבקשים לבחון את הגיונות היסוד של התפישה המודיעינית המסורתית מתוך סקירה של צמיחת המודיעין המודרני. סקירה זו – שניתן לתארה כהיסטורית או גיניאולוגית – נעשית הן בהקשר היסטורי כללי; והן בהקשרים ספציפיים – בין השאר אנו מספרים על לידתו של המחקר המודיעיני הישראלי במחוזות חקר הלשון והתרבות הערבית בממסד האקדמי, ועל ההשראה שיונק הדיון המודיעיני הישראלי מהשיח המודיעיני האמריקאי.

לאחר שדנו בממד ההיסטורי של תפישת המודיעין הישראלית המסורתית, אנו ניגשים לשלב המכריע של הגדרת הבעיתיות בהגיונותיה של תפישת המודיעין המסורתית, כשמו של תת הפרק הרביעי. חשיפת ההגיונות המאחדים המצויים בבסיס התפישה המודיעינית – באמצעות בחינה של מושג ההתרעה והשימוש בו, של התפישה המודיעינית כפי שבאה לידי ביטוי בכלים נפוצים ובדימויים רווחים ביחס לעשייה המודיעינית ושל שורשיה ההיסטוריים – מאפשרת לנו כעת לדון בחוסר ההתאמה של הגיונות אלו לאתגרים שעימם על המודיעין להתמודד ולבעייתיות שטמונה, למיטב הבנתנו, בשימוש בהגיונות הללו.

רבים וטובים לפנינו ניסו להתמודד עם אותן תחושות משבריות ביחס למשימות המודיעין והציעו אלטרנטיבות לעשייה המודיעינית, מהן שאומצו, בחלקן לפחות, על ידי גופי המודיעין ומהן שנלמדו ונזנחו. אנו מנסים לבחון כאן את גישתו של האלוף (מיל.) פרופסור יצחק בן ישראל ולראות כיצד היא כושלת, לדעתנו, מתוך חזרה על אותם כשלים תפישתיים שעליהם הצבענו בהקשר לתפישת המודיעין המסורתית. תת הפרק החמישי, הבעיתיות בתפישת המודיעין מבית מדרשו של יצחק בן ישראל, מתמודד עם סוגיה זו.

לבסוף, מציע תת הפרק לאן פנינו מועדות ? מילות סיום ביחס לפרק "מודיעין במשבר" ולקראת המעבר להצעתנו לפרק הדן במערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין. הפרק הבא מנסה להציע התמודדות אחרת לבעיות בתפישת המודיעין המסורתית ולרצף הכשלונות הנובעים ממנה.

מסלול הלימוד המומלץ על ידינו בנוי כך שבסוף כל דף מופיע המשך לדף ספציפי שהינו המשך לוגי של המהלך לפיו בנוי כלל הפרק - מודיעין במשבר. לצד האפשרות המומלצת ינתנו בסוף כל דף אפשרויות חזרה לדפים רלוונטים לאותו דף. גם בתוך כל דף בפני עצמו ישנם קישורים רבים שהינם חלק מהכתיבה המשותפת, האופן המומלץ על ידינו הינו חזרה מאותם קישורים והמשך מעבר לוגי בין הדפים. כאשר המעבר יהיה לתת הפרק הבא (ולא בין דפים באותו תת פרק) הדבר יצויין במפורש.


לקורא מומלץ להחל את קריאת חלק זה הכתיבה המשותפת בתת-הפרק כשלונה של ההתרעה, ולהמשיך בקריאה עפ"י סדר תתי הפרקים.


משסיים הקורא את כל תתי הפרקים של הפרק "מודיעין במשבר" הוא מוזמן לעבור לפרק הבא בכתיבה המשותפת, מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין.


המשך לכשלונה של ההתרעה


חזרה לדף המקהל.