פריט ידע המקהל

פריט ידע המקהל

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

המקהל (קרא MIKHAL), הינו קבוצת למידה שעניינה דיון בסוגיות הנוגעות למודיעין הישראלי. המשותף לנו הוא היותנו אנשי מודיעין (בעבר או בהווה, ומתחומים שונים ומגוונים). הולדתו של המקהל מקורה בתחושה משותפת של מבוכה: התנסויותנו בתחום המודיעין המחישו לנו את אי-הלימותה של התפישה המודיעינית הרווחת (עדיין) למשימות שהוטלו עלינו ולאתגרים הניצבים לפתחם של המוסדות והגופים בהם שרתנו. המקהל נוצר על רקע הצימאון למערכת מושגית אחרת אשר תסדיר את התפקוד המודיעיני בסביבות השונות מהן אנו באים. הניסוח המשותף, המופיע כאן, של הרעיונות שלמדנו וגיבשנו נועד ללבן את התובנות אליהן הגענו וליצור תובנות חדשות.


הכתיבה המשותפת מורכבת מארבעה פרקים מרכזיים: מי אנחנו? סיפורו של המקהל, גבולות הלמידה, מודיעין במשבר, ומערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין. מטרתו של החלק הראשון (מי אנחנו? סיפורו של המקהל), לספק לקורא את ההקשר של הכתיבה המשותפת המובאת כאן. לשם כך, מקנה הפרק לקורא רקע כללי על המקהל והחברים בו, הסיבות שהובילו להקמתו, המניעים לפרוייקט הכתיבה המשותפת, והסיבה בגינה בחרנו לכתוב באינטרנט ולעשות שימוש בטכנולוגיית ה- WIKI. הפרק על גבולות הלמידה מסביר את הנושאים בהם דן המקהל ואת הסיבות להתמקדותו של המקהל דווקא בנושאים אלו. כפי שמעיד שמו של הפרק "מודיעין במשבר", עניינו הוא ההצבעה על הבעייתיות בתפישה הרווחת של המודיעין. פרק זה נועד לפרוט למילים את תחושת אי הנוחות מהקיים ששררה במקהל בעת יצירתו. לשם כך, הוא נדרש לייצר מערכת מושגית שתאפשר דיון בליקויים התפישתיים המסורתיים. במילים אחרות, פרק זה נועד לחולל אצל הקורא תחושה של משבר ואי-נחת מהקיים, ולהציע לו מושגים באמצעותם ניתן להסביר את מקורן של אלו. הפרק "מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין" מתאר את האופנים לדיון במודיעין ולדיון מודיעיני שנלמדו ונוצרו במקהל כתולדה של המסע הלמידתי של המקהל. ארבעת הפרקים האמורים משקפים את התובנות אליהן הגענו בתהליך הלמידה. הם מהווים רצף של למידה שתחילתו במתן ההקשר ללמידה, המשכו בהתוויית בעייה וסיומו (הנמשך) בהצעת מערכת מושגית אלטרנטיבית לזו הרווחת המיישבת, בראייתנו, כשלים תפישתיים מסורתיים.


לקורא את הכתיבה המשותפת מומלץ לפתוח בקריאת הפרקים מי אנחנו? סיפורו של המקהל, וגבולות הלמידה. קריאת פרקים אלו חיונית להבנת מהות פרוייקט הכתיבה ובכלל זאת: מדוע החל? באלו נושאים הוא מתמקד? מה תכליתו? ועוד. לאחר משלב זה, מוזמן הקורא לעקוב אחר הסדר ההגיוני לקריאה המוצע ע"י המקהל: כאמור, הכתיבה מורכבת מארבעה פרקים, הפרקים מודיעין במשבר, ומערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין מורכבים מתתי-פרקים אשר חלקם מורכבים מתתי חלקים. בסוף כל דף בפרקים אלה (ובתתי-הפרקים ותתי-החלקים המרכיבים אותם) מופנה הקורא לדף הבא בסדר ההגיוני של הכתיבה. בחלק מהדפים (לדוגמא כאלה החותמים פרק מסויים) אף ניתן הסבר שנועד לתאר לקורא את מיקומו בלמידה המקהלית ולהסביר לו מה עוד מצוי לפניו. הסדר המומלץ לקריאת מודיעין במשבר, ומערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין משקף לאשורו את המהלך הלמידתי שביקשנו ליצר בכתיבה המשותפת, קריאה בסדר אחר עלולה ליצור בלבול היות שדפים בכתיבה נסמכים לעיתים קרובות על קודמיהם ואינם בלתי תלויים בהם. הקישורים בכל דף מאפשרים, אם כן, לקורא להמשיך לדף הבא בלמידה, אך גם לשוב אל הדף הקודם ואם הוא חפץ בכך לעבור לדפים קשורים (גם אם אינם בסדר המומלץ על ידנו).


הפרק הראשון בקריאה המוצעת (לאחר קריאת הפרקים מי אנחנו? סיפורו של המקהל, וגבולות הלמידה), הוא הפרק מודיעין במשבר. רק לאחר קריאת פרק זה והבנת המושגים בהם מתאר המקהל את הבעייתיות החריפה בתפישת המודיעין הרווחת ניתן יהיה לקורא לעמוד על המערכת המושגית החדשה לדיון במודיעין שמציע המקהל בפרק הנושא שם זה - מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין.


החומרים הנכתבים כאן מבוססים כולם על חומרים גלויים שנכתבו ופורסמו בספרים ומאמרים שונים בעולם ולא נעשה כל שימוש במידע מודיעיני כלשהו בעל סיווג. כל האמור באתר זה הינו על דעת חברי המקהל בלבד ואינו מייצג כל גוף רשמי. בעוד הכתיבה בוויקי המקהלית מוגבלת, בשלב זה, לחברי המקהל בלבד, נשמח להתייחסויות הקוראים לתכנים המובאים כאן בפורום באינטרנט של המקהל.


חברי המקהל (לפי סדר א"ב): מיכאל מיליקובסקי, גור ע', תמי פיקסלר, צבי קניש, יניב רון-אל, מיכאל שפירא, יוסי שריאל


המשך לפרק מודיעין במשבר


המשך לפרק מי אנחנו? סיפורו של המקהל



לכניסה לרשימת המשתמשים/ות הרשומים/ות במקהל