פריט ידע המערכה הצבאית כדוגמא

פריט ידע המערכה הצבאית כדוגמא

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חומרים מרכזיים לכתיבת פרק זה: שמעון נוה - אומנות המערכה, החלק הרלוונטי בדוקטורט של עמוס, יכול להיות גם מאמרים בנושא של ג'יימס שניידר.


  • עצם הרעיון של שיח יושב על היכולת להרוויח/ללמוד ממפגש בין שונים.
  • בקשר לשיח המערכתי נכון לעסוק הבחנה בין המושג שת"פ למושג שילוביות. בשת"פ ישנה בעיה שכולם עוזרים לפתור אותה ובשילוביות נפגשים ביחד ובמפגש נוצר ידע חדש, המשגה חדשה, במפגש נוצרת איכות חדשה שלא היתה לפניו, כולל יצירה חדשה של הבעיות שלא ניתן היה לקיים ללא המפגש (ההבחנה בין המונחים עולה בדו"ח של האמריקאים לארועי ה-11 בטפטמבר).
  • חלק מהדיון על השיח המערכתי כולל דיון על המערכות הבאות. כאשר מדרים על המערכה הבאה חייבים להיות ערים לכך שאין באמת מערכה הבאה. אין זה אומר שלא מדברים עליה (כדי לשכלל את הדיבור לקראתה) אך היות שאין היום הקשר ספציפי של המערכה הבאה היא לא באמת קיימת.
  • בפרק זה חייב להיות עיסוק מעמיק במושג העיצוב.
  • ניתן להתבונן בפרוייקט המערכתי כולו כפרוייקט של למידה.
  • ברמות תפקוד מסויימות של מנהלי מערכות תהליכי למידה הם הם מהות התפקיד.
חזרה לדף מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין