פריט ידע המודיעין המערכתי - הלכה למעשה

פריט ידע המודיעין המערכתי - הלכה למעשה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כללי

ייחודו של המודיעין כמי שמהווה תנאי לשיח המערכתי לאור היותה של המערכה אל מול מערכת יריבה. בהקשר לכך, ייחודו של קצין המודיעין בתוך השיח המערכתי ביחס לשאר קציני המטה בשיח המערכתי (מה ההבדל האיכותי שבין הקמ"ן לקצין הלוגיסטיקה, החימוש, הקשר וכו').


פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה


רציונאל המערכת היריבה


פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה ביחס למערכות הבאות (מתוך ההקשר האסטרטגי הנוכחי ותפישת המערכה הנוכחית)

לחולל התנסויות מערכתיות (לא רק בתוך המודיעין)

דיון על המערכה המודיעינית

כיצד ניתן לפגוע ביכולת הלמידה של היריב

ראוי להתייחס למושג שילוביות המופיע כבר בדיון על השיח המערכתי.


הבניית מפעל מודיעיני מערכתידגשים לפרקטיקות ליישום

לדוגמא: כיצד נראה דיון על שיח מודיעין לעיצוב, דגשים לדיון אודות רציונאל היריב, כיצד יש לחולל דיון על מניעת הלם מערכתי, מבנה של גופי מודיעין כדי להתמודד עם אתגרים אלו וכד'


 • מדדים להצלחה ולכשלון של המודיעין המערכתי
 • סוגיות מבניות
 • כתיבה בוויקי
 • ניהול פורומים
 • הקמת קבוצות למידה
 • שכלול השימוש במרחב הקיברנטי
 • מנגנוני למידה
 • לחשוב באיזה אופן ניתן ללמוד באמצעות העבר בהקשר של השיח המערכתי למרות שההקשר הנוכחי הוא שונה.
 • אחד הדברים המרכזיים שעל המודיעין לספר הינם - אזורים לדיון.
 • חייבים לפתח פה כלים על הדרך לניהול דיונים מודיעיניים מערכתיים.
 • פרקטיקות ליצירת התנסויות מודיעיניות


יצירות מודיעיניות מערכתיות

בתת פרק זה נעסוק ביצירות מודיעיניות הרלוונטיות לשיח המערכתי. בניגוד לסביבה הטקטית בה תוצר מודיעיני אידיאלי מאפשר יישומו באופן מבצעי, בסביבה המערכתית היצירה המודיעינית הינה רובד בסיסי במסגרת השיח המערכתי, אולם היא מהווה בסיס לאותו שיח ולא מעבר לכך. יצירה מודיעינית אשר נועדה לשרת את השיח המערכתי לא ניתן ליישמה כמות שהיא, אלא ניתן לראות בה בסיס לפיתוח השיח המערכתי בראשותו של מנהל המערכה / הקברניט.

סוגיה זו מחייבת פירוט והרחבה

את היציאות המודיעיניות ניתן לחלק למספר קטגוריות מרכזיות:

 • אקטואליה מודיעינית
 • יצירת מערכת מושגים רלוונטית לשיח המערכתי.
 • אתגור תפישתי של השיח המודיעיני המערכתי.
 • אתגור תפישתי של השיח המערכתי.
 • הבניית המפעל המודיעיני המערכתי.

צריך להגדיר טוב יותר הכותרת שכתבתי למעלה ואז להפוך כל אחת מהן לקישור בפני עצמו ולהרחיב על כל אחת בנפרד.

רונן אלגביש טוען שהבניית המפעל המערכתי מותנית בגורמים שונים שאינם בהכרח שייכים לקהילת המודיעין


מפגש שהתקיים ב-17.3.07חזרה לדף מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין