פריט ידע תפישת המודיעין המסורתית

פריט ידע תפישת המודיעין המסורתית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

״מצאתי למועיל להשוות את מערך המודיעין לאולם חתונות: אנשי האיסוף פועלים בחלק המוסתר שלו, מביאים מצרכי מזון מכל מקום ומנסים להגיע אל הספקים הטובים ביותר, כדי לזכות במרכיבים שיאפשרו לטבחים לבשל את האוכל הטוב ביותר. הטבחים - אנשי המחקר וההערכה - לוקחים את שהביאו להם אנשי האיסוף, חלק מהדברים הם זורקים, משום שלדעתם אין בהם ערך, ואת השאר הם מערבבים באופן היאה למקצוע, עד שלא ניכר מקור המזון הגולמי. המטעמים עוברים לידיהם המיומנות של המלצרים, הם קציני המודיעין, הפועלים כלפי האורחים באולם - הצרכנים - ויכולים להגיש לכל אורח, על פי טעמו ורצונו, את המזון שהוכן במטבח.״ אלוף (מיל') יעקב עמידרור, ראש חטיבת המחקר באמ"ן לשעבר

מילותיו אלה של יעקב עמידרור טומנות בחובן רבים מקווי דמותה של תפישת המודיעין המסורתית. חלק זה בכתיבה המושתפת נועד לעמוד על אותם עקרונות, מושגים, הגיונות ושיטות עבודה על פיהם מתנהלים אנשי המודיעין. בחינה זו, אינה מתיימרת להקיף את כל פרטיה של תפישת המודיעין הקיימת היום, אך היא נוגעת לאותם עקרונות ואותם יסודות מרכזיים על פיהם מתקיימת תפישה זו. נפנה להבין במה נמדדת הצלחת המודיעין, מה מצופה ממנו, וכיצד הוא אמור להשיג את מטרותיו.

על מנת לענות על שאלות אלה נעזר בעולם הדימויים באמצעותו מוסבר לאנשי מודיעין תפקידם ובאמצעותו הם מסבירים אותו לאחרים. באמצעות עולם דימויים זה נתאר את טיב הקשר בין המודיעין למקבלי ההחלטות ובין גופי המחקר והאיסוף המודיעיניים. זהו עניינו של תת-החלק הראשון בתת-פרק זה, הוא הצופה מרכיב פאזל - על עולם הדימויים המודיעיני. במסגרת תת-חלק זה, נדון במעמדם המרכזי של דימוי המודיעין כצופה ומושגים מעולם החוזי בתפישת המודיעין המסורתית. כן נעסוק בדימוי הפאזל כמטפורה עוצמתית למחקר המודיעיני ומקומו בעשייה המודיעינית בכלל, ובאנלוגיות המגוונות ששואב המודיעין מעולמות המפעלים ההנדסיים (יצרן, צרכן...).

משעמדנו על עיקריה של תפישת המודיעין המסורתית, נפנה את זרקור ההתעניינות שלנו אל גורמי המחקר והתפישות שפיתחו (או ירשו) על מנת לעמוד במשימותיהם. בתוך כך, נעסוק במושגים המרכזיים של המחקר המודיעיני: נתונים, הערכה, צפי, סבירויות, דפ"אות, ועוד. נושאים אלה הם מוקד הדיון בתת-החלק מלאכת הרכבת הפאזל וההערכה המודיעינית.

תפישת המודיעין המסורתית אינה מעוגנת באופן רשמי בתורה סדורה והיא מתבססת על מספר חומרים כתובים הזוכים למעמד מיוחס בקהיליית המודיעין הישראלית, על חומרים שהועלו על הכתב על ידי דמויות מפתח בקהיליית המודיעין, ועל הבנות רבות הקיימות כתורה שבעל פה. לאחר הדיון אודות תפישת המודיעין נבחן את שורשיה של תפישה זו ואת ההגיונות העומדים בבסיסה.


לקורא מומלץ להחל את קריאת חלק זה של הכתיבה המשותפת בתת-החלק הצופה מרכיב פאזל - על עולם הדימויים המודיעיני, ולהמשיך בקריאה עפ"י סדר תתי החלקים.


משסיים הקורא את כל תתי החלקים של "תפישת המודיעין המסורתית" הוא מוזמן לעבור לחלק הבא בכתיבה המשותפת, הוא החלק הדן בשורשיה של תפישת המודיעין המסורתית.


המשך להצופה מרכיב פאזל - על עולם הדימויים המודיעיני


בחזרה לדף כשלונה של ההתרעה


בחזרה לדף מודיעין במשבר