פריט ידע לאן פנינו מועדות ?

פריט ידע לאן פנינו מועדות ?

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

הפקפוק בהתרעה נדחק לרוב לקרן זוית, והמעמד המכונן של מושג ההתרעה בתרבות המודיעינית הישראלית נותר על כנו למרות הכשלונות החוזרים ונשנים. על אף שמודגש שוב ושוב כי המודיעין אינו נביא (שהרי ידוע למי ניתנה הנבואה), ממשיך המודיעין להתנבא ולכשול.

מטרתו של הפרק מודיעין במשבר היתה לחולל אצל הקורא תחושה של משבר בכל הנוגע לתפישה המודיעינית הישראלית המסורתית. אנו מקווים שגם אם במהלכו לא הצלחנו לשכנע בכל פרט ופרט, הרי שהצלחנו להבהיר ולהגדיר תחושה של משבר, כזו המעלה צורך לבחינת הדברים לעומקם ולבחון דרכים אחרות להתמודד עם הפרוייקט המודיעיני.

בטרם נעסוק בהמשך הלמידה, הבה ניזכר במהלך הלמידה עד כה: מהלך הפרק מודיעין במשבר עבר דרך חמישה תתי-פרקים, אשר כל אחד מהם ניסה להאיר, מזווית מסויימת, את אותם אלמנטים קונספטואליים בעייתיים המצויים לטעמנו בכל תחום ותחום של העשייה המודיעינית המסורתית.

פתחנו את מסע הלמידה בדיון על כשלונה של ההתרעה. בתת פרק זה עמדנו על כך שמושג ההתרעה ניצב כיום בליבה של התפישה המודיעינית ומצוי בחוד החנית של עשיית הגופים המודיעיניים. למרות מרכזיותו כושלים בו גופי המודיעין פעם אחר פעם. כאמור, אין אנו באים לטעון כי מושג ההתרעה פסול מיסודו, וכי אין סביבות פעולה בהן הוא רלוונטי (כפי שהסברנו, במקרים מסויימים מושג ההתרעה יעיל מאוד). אולם, ההתרעה הפכה למקסם שווא הטוען להיות המסדיר המרכזי של העשייה המודיעינית בכל סביבות הפעולה באשר הן. לפיכך, בחרנו לקחת את המושג הזה ואת הגישות השונות אליו כמקרה-מבחן אשר אפשר לנו לחשוף, באמצעות הדיון בו, כמה מהנחות היסוד עליהן מושתתת החשיבה המודיעינית כולה. במהלך הדיון אודות ההתרעה ושברה המחשנו את אזלת ידה המתמשכת של תפישת המודיעין המסורתית בניסיון למנוע כשלונות החוזרים ונשנים בהתרעה על התפתחויות מדיניות וצבאיות כבדות משקל.

לאחר שנוכחנו בכשלונה של תפישת המודיעין המסורתית, ניסינו לאפיין אותה ואת שורשיה על מנת שנוכל להסביר לעצמנו את מקור הליקויים הקיימים בה. בכך עסקו שני תתי הפרקים הבאים: הראשון בהם, תפישת המודיעין המסורתית, התיג מגוון הנחות, הגיונות ועקרונות אשר עומדים בבסיס הפרקטיקות השונות המרכיבות את העשייה המודיעינית דהיום. ניסינו לעמוד עליהם באמצעות סקירה של דימויים מתודולוגיים רווחים בעולם המודיעיני (צופה, יצרן-צרכן,...) ושל כלים המשמשים בו תדירות (דפ"אות, תרחישים, סבירויות...). תת-הפרק השני, שורשיה של תפישת המודיעין המסורתית, ניסה לשפוך אור על הנסיבות ההיסטוריות בהן התהוותה תפישת המודיעין המסורתית. במסגרת זו, ביקשנו לבחון את הגיונות היסוד של התפישה המודיעינית המסורתית מתוך סקירה של צמיחת המודיעין המודרני. כמו כן שרטטנו את שורשי תפישת המודיעין הישראלי ואת זיקתה לתפישת המודיעין האמריקאית ולתפישה האקדמית המזרחנית.

לאחר שדנו בתפישת המודיעין המסורתית ובמימד ההיסטורי שלה , ניגשנו לשלב המכריע של הגדרת הבעיתיות בהגיונותיה של תפישת המודיעין המסורתית. חשיפת ההגיונות המאחדים המצויים בבסיס התפישה המודיעינית – באמצעות בחינה של מושג ההתרעה והשימוש בו, של התפישה המודיעינית כפי שבאה לידי ביטוי בכלים נפוצים ובדימויים רווחים ביחס לעשייה המודיעינית ושל שורשיה ההיסטוריים – איפשרה לנו לדון בחוסר ההתאמה של הגיונות אלו לאתגרים שעימם על המודיעין להתמודד ולבעייתיות שטמונה, למיטב הבנתנו, בהגיונות הללו. עמדנו על השאיפה לאובייקטיביות של חוקרי המודיעין, ניסיונותיהם לנבא את הנולד, רצונם לזהות חוקיות אמפירית במסגרות אנושיות או לחלופין להיכנס לראשם של מנהיגים, ועוד. בעוד תת הפרק הראשון, שדן בכשלונה של ההתרעה היה מהותי ליצירת תחושת המשבר, תת פרק זה הינו מהותי להגדרת הבעייתיות והמבוכות שבתפישת המודיעין המסורתית.

לקראת סיום בחנו את גישתו של האלוף (מיל.) פרופסור יצחק בן ישראל ולראות כיצד היא כושלת, לדעתנו, מתוך חזרה על אותם כשלים תפישתיים שעליהם הצבענו בהקשר לתפישת המודיעין המסורתית.

עם סיומו של הפרק מודיעין במשבר אנו עוברים לדון בהצעה למערכת מושגית אחרת לדיון במודיעין. ניתן אולי לתמוה מדוע יש בכלל צורך בכזו; יש שיטענו כי תפישת המודיעין הנוכחית היא "הרע במיעוטו", יש שיטענו כי אין בה פסול והאשם הוא באנשים לא מיומנים, ארגונים מסורבלים, או שלל סיבות אחרות. לדעתנו, מדובר בהתחמקות מבעיה תפישתית חריפה אותה ניסינו לתאר. על כן, אנו סבורים שרצף הכשלים והבעיות מחייב אותנו לבחון חלופות לפרוייקט המודיעיני, כפי שהוא מתנהל היום. מטרתנו בפרק הבא של הכתיבה המשותפת, להציע מערכת מושגית אחרת אשר תאפשר רלוונטיות מודיעינית גם היכן שההתרעה כשלה. נהיה שרלטנים אם נטען לפתרון קסם, או לאלגוריתם או שיטה שהמילוי אחר הוראותיה מבטיח מניעת כשלונות מודיעיניים. עם זאת, אנו שואפים להציע תפישת מודיעין שתגדיר היכן מושג ההתרעה המוכר רלוונטי, אך תקנה כלים להתמודד גם עם הסביבות בהן מושג זה מכשיל אותנו שוב ושוב.


המשך למערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין


חזרה לדף מודיעין במשבר


חזרה לדף המקהל