פריט ידע מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין

פריט ידע מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מערכת המושגים החדשה לדיון במודיעין מהווה המשך לשער הראשון אשר עסק בסוגיית הפרובלמטיזציה ומתבססת על ההבנות שגובשו במסגרתו. לאחר שעמדנו על כך שבתפישת המודיעין המסורתית ישנם קשיים בסיסיים - תפישתיים, נפננו בפרק זה לנסות ולגבש מערכת מושגים חדשה לדיון במודיעין. כאמור, לידתו של המקהל הינה מתוך תחושות של אי נחת ומבוכה בכל הקשור להתאמתה של תפישת המודיעין הרווחת לפחות לחלק מהמשימות המוטלות על המודיעין ועל כך עמדנו בהרחבה במהלך פרק הפרובלמטיזציה. בתהליך למידה ארוך וממושך ניסינו לגבש תפישה מגובשת לאתגר המודיעיני. תהליך הלמידה המשותפת כלל בין השאר מספר תורות צבאיות, גישות שונות כלפי המודיעין, וכן תורות כלליות מתחומים מגוונים אשר מסייעות בהסתכלות מחודשת על הסוגיות המתודולוגיות הצבאיות בכלל והמודיעיניות בפרט. בפרק הפרובלמטיזציה הראנו שבתפישת המודיעין המסורתית האתגר המודיעיני דומה במהותו בכל תחומי העשייה, החל מרמת התצפיתן וקמ"ן הגדוד ועד לאתגר העומד בפני המודיעין האסטרטגי ובראשו ראש אמ"ן המוגדר כמעריך הלאומי. במהלך הלמידה התגבשה אצלנו ההבנה שהאתגר המודיעיני שונה בסביבות פעולה שונות, טענה זו נדונה בהרחבה בתחילתו של הפרק. מערכת המושגים החדשה לדיון במודיעין מתבססת על הבנה זו ובנויה בהתאם לחלוקה לסביבות הפעולה השונות.

את התוצרים של תהליכי הלמידה והחשיבה המשותפת הרלבנטים לפרק זה איגדנו להלן בצורה של כותרות, ראשי פרקים או שערים - אשר כל אחת או אחד מהם מהווה אופן בחינה, מזווית מסויימת, של אותם אלמנטים קונספטואליים אשר להבנתנו נדרשים לטובת האתגר המודיעיני. הפרקים השונים כתובים באופן בו הם קשורים זה בזה. לפיכך, על מנת להקיף את סוגיית מערכת המושגים החדשה לדיון במודיעין כפי שאנו מבינים אותה יש ללמוד את כלל הפרקים.

שער זה בנוי על בסיס שני דיונים מרכזיים אשר נבחנים במהלכו. הראשון דן בבסיס המושגי - תפישתי אשר מהווה את הבסיס לדיון מפותח יותר במודיעין והשני דן במודיעין המערכתי.

סביבות הפעולה השונות: את הדיון על הבסיס המושגי - תפישתי אשר נדרש לטובת דיון במודיעין בחרנו לפתוח בבחינת סביבות הפעולה השונות אשר קיימות להבנתנו במסגרת האתגר הצבאי.


אומנות המערכה כדוגמא לגישור בין המוחשי למופשט


הבנייה חברתית ושיח:


תורת המערכות והשיח המערכתי:


המערכה הצבאית כדוגמא


המודיעין המערכתי - מערכת המושגים הבסיסית


המודיעין המערכתי - הלכה למעשה


המודיעין במערכה כדוגמא:


ממודיעין במשבר לפרדיגמה החדשה


הרמד בסביבה מערכתית


התייחסויות לפרדיגמה החדשה

חזרה לדף המקהל


חזרה לדף מודיעין במשבר