פריט ידע הבעיתיות בהגיונותיה של תפישת המודיעין המסורתית

פריט ידע הבעיתיות בהגיונותיה של תפישת המודיעין המסורתית

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

חלק זה, העוסק בבעייתיות בהגיונותיה של תפישת המודיעין המסורתית, הינו בעל חשיבות מכריעה במהלך חילול המשבר. עד כה, הסברנו כי ההתרעה כושלת שוב ושוב, ושללנו, אחד לאחד, את שלל פתרונות הקסם שהוצעו להתמודדות עם אוזלת יד מודיעינית זו. כמו כן, שרטטנו קוים לדמותה של תפישת המודיעין המסורתית, היסודות התיאורטיים עליהם היא נשענת, ועולם המושגים והדימויים ממנו היא שואבת את עיקריה. לבסוף, תיארנו מספר הקשרים סוציולוגיים והיסטוריים להתהוותה של תפישת המודיעין המסורתית, באופן בו אנו מכירים אותה היום. הקשרים אלו המחישו הן את הארעיות והרוך בשנים של אותו מקצוע הקרוי מחקר מודיעיני והן את ההקשרים החוץ-מודיעיניים ממנו ינק המחקר את יסודות עיסוקו, ואותם לעיתים שכח (המזרחנות, "המדע המדוייק", ועוד).

בפרק זה נתבונן שוב בתפישת המודיעין המסורתית, אלא שכעת נעשה זאת מתוך נקודת מבט ביקורתית. נעשה כן בשלושה שלבים: תחילה, בתת החלק ההגיונות שבבסיס תפישת המודיעין המסורתית, נסקור את ההגיונות שבבסיס תפישת המודיעין המסורתית. נבהיר מה מצופה מהמודיעין, במה נמדדת הצלחתו, ואלו הנחות יסוד תפישתיות הוא מניח על מנת שיוכל לעמוד במשימות שהוצבו בפניו ואותן הציב לעצמו. בתוך כך, נעמוד על הגדרת המודיעין כ"מוסד לברור המציאות" ועל היות 'הצפי' גולת הכותרת של העשייה המודיעינית. כן, נבחן את שתי דרכי ההתמודדות המודיעיניות המרכזיות עם משימותיו אלה - הניסיון לחדור אל מוחות היריב, והניסיון לזהות חוקיות (לפחות מסויימת) של התרחשויות מתהוות. נעסוק גם ברצון המודיעיני להשתחרר מכבלי המושגים הישראליים וראות את המציאות שבצד שמעבר "כפי שהיא". לעומת הפרק על תפישת המודיעין המסורתית, הדף ההגיונות שבבסיס תפישת המודיעין המסורתית אינו בא לתאר את השפה המודיעינית השגורה, או המושגים הרווחים בעולם המודיעיני הישראלי, אלא להציע פרשנות לאלה באמצעות שרטוט הגיונות העומדים בבסיסם.

בהמשך, נתאר את הכשלים התפישתיים המגולמים בהגיונות הבסיסיים שהוצגו ונמחיש את הסתירות העמוקות שבנסיון המודיעיני למלא את משימותיו, כפי שהוא מבין אותן. זה עניינו של תת החלק ההגיונות שבבסיס תפישת המודיעין המסורתית - מבט ביקורתי. בתת חלק זה אנו נסמכים על ההגיונות שתארנו בתת החלק ההגיונות שבבסיס תפישת המודיעין המסורתית, אך כעת אנו מתבוניים בהם מתוך ראייה ביקורתית.

לבסוף, בתת החלק מבט מחודש על תפישת המודיעין המסורתית, נשוב לעולם הדימויים והמושגים הבסיסיים של המודיעין (כפי שהוצגו בתפישת המודיעין המסורתית) ונציג עד כמה אלו מבטאים את אותם "מוקשים תפישתיים" המובילים אותנו שוב ושוב למפלות ניצחות. בין השאר, נציג את הפשטנות שבדימוי המודיעין כצופה, היצרן-צרכן, הרכבת הפאזל ועוד. כמו כן נסביר עד כמה מושגי הסבירויות, הדפ"אות והתרחישים מגלמים הנחות יסוד לא רלוונטיות ומכשילות.


לקורא מומלץ להתחיל את קריאת חלק זה הכתיבה המשותפת בתת-החלק ההגיונות שבבסיס תפישת המודיעין המסורתית, ולהמשיך בקריאה עפ"י סדר תתי החלקים.


משסיים הקורא את כל תתי החלקים הוא מוזמן לעבור לחלק הבא בכתיבה המשותפת - הבעיתיות בתפישת המודיעין מבית מדרשו של יצחק בן ישראל. בחלק זה נדון בגישה שונה למודיעין שהוצעה ע"י יצחק בן ישראל.


המשך לההגיונות שבבסיס תפישת המודיעין המסורתית


בחזרה לדף שורשיה של תפישת המודיעין המסורתית


בחזרה לדף מודיעין במשבר