פריט ידע 18 ביוני - פגישה

פריט ידע 18 ביוני - פגישה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כללי

בתאריך 18 ביוני נערכה פגישה בהשתתפות נעמה, רינה ויוסי. הפגישה עסקה בבחינת שתי הצעות חלופיות לסדנא. במהלכה הוחלף להתחיל למידה משותפת, ולבצע את הסדנא עצמה בחודש ספטמבר. הקונספט המרכזי שנבחר לסדנא הינו כפי שמופיע בטקסט הצעה חלופית מותנה אישור של אביבה.

נקודות שעלו בפגישה

• מי קורה אם אנשים רוצים להשים נושאים אחרים ללמידה לקראת הסדנא (למשל זהויות?)

• מה קורה אם אחד הנושאים לא מאוייש כי אף אחד לא רוצה?

• האם משבצים אנשים מראש או לא ?

• סדר גודל של 3-4 אנשים בקבוצה.

• תיאור המאבק הפרדיגמתי באמ"ן.

• האם בחצי יום הראשון (4 ביולי) להוסיף הרצאה (שרון).

• חצי יום – פתיחה + מפגש קצר של הקבוצות. יתקיים ב-4 ביולי 08:30 - 13:30

• האם לכל קבוצה צריך/ניתן חבר בקבוצה שהוא איש מודיעין ? (מיכאל שפירא, גור, נוספים?)

• אנחנו צריכים לחשוב טוב מה אנחנו מחייבים כל קבוצה.

• להוסיף לידע לקראת הסדנא חומרים כתובים.

מבנה כללי של המסמך הראשוני

•טענה – מתחולל היום מאבק פרדיגמתי – האם אנחנו מבססים את הטענה במהלך הסדנא או רק מתארים אותה ?

• לבסס את הרעיון המרכזי של הסדנא.

• "יהלומים" – הנושאים העיקריים ללמידה בסדנא

• מתכונת הסדנא – 4 ביולי ? העבודה בקבוצות ? ספטמבר ?

• מה המאבק הזה אומר לנו כענף מד"ה ?

מפגשים הבאים

• 25 ביוני 11:00 – 13:00. – מד"ה בשאיפה ביחד עם אביבה.

• יום חמישי 29 ביוני 08:30 – 10:30 הרצליה!! – ענף מד"ה


חזרה לדף סיכום מפגשי הכנה