פריט ידע 11 ביוני

פריט ידע 11 ביוני

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כללי

ב-11 ביוני נערכה פגישה בנוכחות עמוס, עדן, דודי ויוסי. הפגישה התבססה על הטקסט אשר נכתב עד אליה במאפייני הסדנא - טקסט בסיסי.

נקודות שעלו בפגישה

להלן נקודות אשר הועלו והודגשו במהלך הפגישה

•מי אמר שצריך רמ"דים – מי אמר שצריך רע"נים ? למה לנו להכניס את עצמנו למבנה הארגוני הקיים.

•צריך לחשוף את העניין להסביר שמקור ההגיון של המבנה הקיים רמ"דים/רע"נים/רז"רים הוא מבנה קיים לאור דרגות הוא לא בהכרח משקף את המבנה של הלמידה ואולי צריך לקיים דיון יתר משמעותי איך ומה אבל כרגע בנקודה הנוכחית נראה לנו האזור הרלוונטי – רמ"דים.

•צריך גם לאפשר ללמידה לשאול את השאלות הללו האם צריך גם רמ"דים וגם רע"נים.

•ליצור גישור תבוני בין הסביבות.

•הסביבה של הרמ"דים צריכה לעשות תמונת מודיעין השאלה איך מארגנים ואיך מסדרים את אותה תמונת מודיעין.

•בין השאר אולי תפקיד הרמ"ד לתרגם מהן השאלות הרלוונטיות.

•הדוגמא של ספרי זר ורדים המגיעים לפיקוד. הקמ"ן לא יודע לקרוא אותם והחוקרים לא יודעים כיצד לעבד אותם בצורה רלוונטית.

•ליצור תמונת מודיעין באופן שישרת את הדיון.

•גישור שנועד ליצור את הרציפות אסור שהוא ייצור דברים שהם יחודיים בפני עצמו.

•סביבת הרמ"דים לא מייצרת שום דבר בשביל עצמה.

•בסוף המסמך לא הסברנו כיצד הדבר הזה יכול לשרת טוב יותר את שתי הסביבות, היות שאין חשיבות לסביבה בפני עצמה צריך להסביר איך זה מקדם את שתי הסביבות.

•ההקשר לדיון הנוכחי הינו תהליכי הלמידה באמ"ן ב-2006.

•הסדנא הולכת לבחון היפוטזה – היא נשענת על ההבנה שבין רוה"מ לבין הידיעות יש מודיעין מערכתי, הסדנא יוצאת לדרך עם היפותזה שהתאור הזה הוא גס מידי ובשביל לבנות מערכת מודיעינית עובדת צריך דיבור יותר משוכלל.

•צריך למצוא מושג פוזיטיבי לרמ"דים שמסביר משהו על העשייה.

•לא בטוח שצריך גם רמ"דים וגם רע"נים.

•מאפיין את דרג הביניים תפוקות מאוד משמעותיות כדי שהמערכת תעבוד בצורה טובה ולכן יש כלים ויש מתחים שהוא (הרמ"ד) חי בתוכם ומתוכם פועל.

•איך מתנהל הדיון שבסביבה המערכתית משתנים המון דברים ובסביבה התוכנית לא השתנה דבר.

•צריך להגדיר את המתחים שהבחור (הרמ"ד) נמצא בהם בין קטגוריזציה של עיבוד לבין מקור הגיון של כל העשייה הוא משתנה.

•הרמ"ד נדרש לתיפקודים יחודיים שנוגעים למתחים שניתן להסביר אותם בסוף הם אמורים לאפשר את העיצוב המתמשך והרלוונטי של העיבוד השיטתי ושל היצירה החומרים (תמונות מודיעין) שרלוונטיות לשיח המערכתי. הוא נדרש ליצירה תבונית.

•אנו חייבים להסביר בצורה מאוד מדוייקת מה אני מצפה ללמוד באמצעות הסדנא. אנו מניחים היפותזה ולכן הסנדא נדרשת לאפיין את המתחים כיצד באמצעות הרמ"ד ניתן להסביר את המערכת המודיעינית כמערכת למידה ואיזה דפוסים רלוונטים / כלים רלוונטיים לאתגרים שעומדים בפני אותו רמ"ד.

•חשוב מאוד - בונים גשר ולא חומה !!!!

•איך אני בונה זאת ? לוקחים רמ"דים שיש להם ניסיון בלהיות רמ"דים , מסביר להם כמה דברים בסיסיים (מהן שתי הסביבות) ובחונים זאת דרך מקרי בוחן.

•יכול להיות שהויקי הוא רלוונטי לאיזה שהיא למידה רוחבית בארגון.

•להכין מצגת ברורה שהיא מה שהולכים להציג לקמנ"ר והיא מה שהולכים להציג לחברה מה העניין.

•להציג בצורה טובה מה אני יודע ומה לא. צריך להבחין בצורה ברורה בין מה אני יודע להגיד היום לבין מה שאני לא יודע.

•מה האזור שאני יודע להגיד, מה האזור שאני יודע לשאול שאלות ומה הקבוצה תעזור לי לבחינת הסיפור.

•ניתן להוסיף תבלינים שיש פה פיתוח של התאוריה המערכתית של המודיעין ויש פה בירור המשמעויות לעולם שמעבר לדרגים הבכירים.

•חלק מהמטרות יהיה גיבוש מסמך מסכם שמספק תשתית ראשונית להבנת התפקוד. יש לדבר גם תוצר מהסוג הזה !!!!! הדבר הזה יש לו פוטנציאל להניח ידע משמעותי !!!


חזרה לדף טקסטים ומצגות