פריט ידע טקסט בסיסי

פריט ידע טקסט בסיסי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כללי

במסמך זה ננסה לאפיין את הרעיון המרכזי של הסדנא, את הטענות המרכזיות עליהן מתבססת הסדנא, את הבסיס הרעיוני לסדנא, את הרציונאל שלה, מתכונתה ותכניה.

שם הסדנא

בין תפישת המודיעין המסורתית למסע לעבר המודיעין המערכתי: מאבק פרדיגמתי - סדנת למידה לבירור המתחים והמאבקים בארגון הנובעים ממאבק זה וההשלכות מכך על תפקוד ענף מד"ה.


הערה - אין מדובר בדיון פעם נוספת אודות תפקיד היעוץ באמ"ן, אלא בדיון על התפקוד של הגורמים השונים במערך מד"ה לאור ההקשר הספציפי הנובע מהמאבק הפרדיגמתי שהארגון שלנו נמצא בו. בנוסף חשוב יהיה להתלבט מהזוית המקצועית שלנו האם אכן מדובר ב"מאבק"

אמ"ן במאבק פרדיגמתי

הטענה אשר עומדת בבסיס הסדנא

הטענה אשר עומדת בבסיסה של סדנא זו הינה כי באמ"ן קיים היום מאבק פרדיגמתי בין תפיסת המודיעין המסורתית לבין גישת המודיעין המערכתי. במרבית המקומות והמקרים מאבק זה אינו נמצא "על פני השטח" ורבים מאיתנו אינם מודעים למאבק זה. גם בעבר היו גישות שונות לעשיית מודיעין מסוגים שונים, לדוגמא גישות שונות למחקר התרעה; סימנים מעידים, כוונות - יכולות, כניסה לראשו של היריב ועוד, אולם לטענתנו אין המדובר בגישות שונות לעשיית מודיעין אשר עשויות להיות קיימות האחת לצד רעותה, אלא מדובר לראשונה במאבק פרדיגמתי בין הגישות.


המתנגדים לכך לא יסכימו עם המושג "מאבק פרדיגמטי" ויטענו לקיומן של פרדיגמות שונות ומשלימות בהוויה המודיעינית. טיעונם יתבסס על התפתחות אבולוציונית שבבסיסה המעבר מהתבוננות על "כוונות ויכולות היריב" לחקר רציונאל המערכת היריבה והגיונותיה. לכאורה, הרחבה של הגדרת "היריב" מאוסף צר של כוונות ויכולות (המהוות מרכיב אחד ומסוים של ההערכה המודיעינית)להגדרה הכוללת מערכת הגיונות מורכבת המקיימת זיקות, חיבורים וממשקים עם מערכות מורכבות בעלות הגיונות שונים. טיעון זה, אם כך, מדגיש את ההרחבה שבבסיסה המעבר מהתבוננות על אישים - להתבוננות על מערכת, ומהערכה של כוונות ויכולות להבנה רחבה של הגיונות ורציונאל.ע"פ טיעון זה אין מדובר בשינוי מהותני אלא בהתפתחות, המאפשרת למודיעין לשים במרכז , כיעוד הארגון את ההערכה.

הויכוח התפיסתי מקבל תפנית כשבוחנים את שאלת המהות של עבודת המודיעין שכן ע"פ הגישה האבולוציונית , המהות המודיעינית היא ביכולת לתת הערכה לצרכנים.ע"פ גישה זו ה"הזרה" היא חיונית בנסיון להתבונן "חיצונית" ואף אובייקטיבית ככל שניתן. לעומתה, גישת המודיעין המערכתי מדגישה את תפקיד אמ"ן כשותף פעיל המשפיע ומעצב את הזירות בהן הוא פועל. ע"פ גישה זו, השותפות של אמ"ן בעיצוב המערכת (שלנו ושל היריב), המבטאת נקיטת העמדה הברורה, אינה בגדר "רע הכרחי" והיא אינה אילוץ אלא היא המהות עצמה. ע"פ גישה זו תפקידו המרכזי של אמ"ן הוא להיות שותף בעיצוב המציאות.

לטענתנו, הוויכוח האם מדובר במאבק פרדיגמטי או בהתפתחות ומעבר אינו מקדם. מבחינתנו, כל אחת מהטענות יכולה לעמוד לבחינה ולשאלות. ההזמנה אם כך, היא להכיר לעומק את הקונטקסט הארגוני העכשווי באמ"ן ואת ההגיונות של הפרדיגמות השונות. הכרות ולמידה של האתגרים, הויכוחים המהותיים, ואי-ההסכמות באמ"ן תאפשר לדעתנו,חקירה לעומק של מקומו ותפקידיו של מערך מד"ה באמ"ן.

פרדיגמות ומשבר פרדיגמתי על פי קון

התייחסות לפרדגימה ותקופת משבר ע"פ קון ולנסות לבנות מודל המתאים מקביל במצב היום של המודיעין.

מצגת על קון


המאבק הפרדיגמתי הקיים היום באמ"ן

ביסוס הטענה שאנו נמצאים במאבק פרדיגמתי

תוכנס פה מפת ידע על המשבר הפרדיגמתי שאמ"ן נמצא בו מזוויות מבט שונות.

נושאים מרכזיים ללמידה ובחינה במהלך הסדנא - "היהלומים"

הבטים היסטוריים

 • סיפור הבריאה של אמ"ן - התפתחות המודיעין בראייה הסטורית - מקורות: פרופ' מרדכי גיחון- מאמר ממודיעין ובטחון לאומי, הרצאתו מכנס מרכז יפה.

תפיסת המודיעין המסורתית

 • הפילוסופיה של המודיעין: הלוגיקה המסורתית / קלאסית של תהליך ההערכה. על אילו שאלות באה לענות ההערכה וכיצד היא נוצרת? מה הוא "מחקר" מודיעיני?

מקורות: הפילוסופיה של המודיעין- פרופ' בן ישראל, דיאלוגים על מדע ומודיעין - פרופ' בן ישראל, מודיעין הלכה ומעשה - עמידרור.

 • ההתרעה כתפקיד מרכזי בתפיסת המודיעין המסורתית. מהי התרעה? כיצד תפסה ההתרעה מרכזיות וכמעט בלעדיות בתפיסת האפקטיביות של המודיעין?

מקורות: הקובץ "מסות על התרעה" שיצא כפרסום פנימי ב 8200 לרגל 30 שנים למל' יוהכ"פ, אתר המיקהל.

 • המודיעין - במלחמת יום הכיפורים. נתוח אונתולוגי בראי הזמן, מה תפקידו של הארוע הטראומטי כמעצב במאבק הפרדיגמאטי? דונו גם בהחלטות שהתקבלו בעקבות הארוע כמו פלורליזם מחקרי, איפכא מסתברא, חובת ההתרעה האישית, ועוד.

מקורות: הצופה שנרדם, קיללת הכלים השבורים - ולד, לשבור את הקונספציה, מל' יוהכ"פ: זמן אמת - רונן ברגמן, שיגיון ללא כיפורים מאמר: תם עידן אגרנט ועוד.

 • מעגל המודיעין (תוך דגש לסוגיית יצרן - צרכן ויחסי איסוף - מחקר)

יוסי: האם תוכל למקד, לפתח ולהעמיק מה אנחנן בעצם רוצים מהיהלום הזה ?

מסע לעבר המודיעין המערכתי

רעיונות המודיעין המערכתי. מסיפור על המציאות לשותפות בעיצוב המציאות. תפיסות מרכזיות ומושגים בולטים בתפיסת המודיעין המערכתי והמתחים שהתפיסה מקיימת עם יסודות התפיסה המסורתית.

מקורות: הרעיון המכונן, אתר המיקהל,

 • יוסי - מסע אישי
 • איתי ברון - מסעו של חיל האוויר

חומרים שיסייעו לסדנא

אתר המקהל

מודיעין הלכה למעשה - יעקב עמידרור

תורת המודיעין הלאומית - עמוס גלבוע

מאמרים של עמידרור במערכות

עבודה של רוני אמיר מחיל האוויר על ההתרעה

מסמך אשר נכתב בפיקוד מרכז לאחר כשלון המודיעין בסוגיית הבחירות לראשות הפלסטינית.

מאמרים מתוך הספר: מודיעין ובטחון לאומי.

דיאלוגים על מדע ומודיעין, הפילוסופיה של המודיעין / בן ישראל

מסות על התרעה - יצא כמסמך סודי פנימי ב 8200 לכבוד 30 שנה ליום כיפור.

ספרים ומסמכים שעוסקים במלחמת יום הכיפורים (הצופה שנרדם, קיללת הכלים השבורים, זמן אמת, לשבור את הקונספציה, שגיון ללא כיפורים ועוד).

המודיעין והקברניט.

אנשים שכדאי יהיה שהקבוצות ישוחחו איתם

קאשי, רוני ינאי, שרון שגיא, עמידרור, עמוס מלכה, עמוס גלעד, ביידץ, בן ישראל, עמוס גלבוע, ערן לרמן, דני רוטשילד, אורי בר-יוסף, חוקרים מ"מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים" באוני' ת"א.

מתכונת הסדנא

כללי

תיאור הקונספט הכללי של מבנה הסדנא

4 ביולי

המפגש של ה-4 ביולי יערך במשך יום שלם, כאשר החצי הראשון של היום יכלול הבהרת מטרות הסדנא ויעדיה והחצי השני של היום יכלול תחילת עבודה בקבוצות. היום יערך במועדון המפקד בבה"ד 15.

תכנון המפגש:

08:00 - 08:30 - התכנסות וכוס קפה

08:30 - 09:30 - פתיחה: מטרת הלמידה,תיאור התהליך ופתיח נושאי אמ"ן במאבק פרדיגמתי - יוסי שריאל

09:40 - 11:00 - על פרדיגמות משלימות באמ"ן - קופרוואסר

11:00 - 11:30 - הפסקה

11:30 - 12:30 - על מדע ומודיעין - דר' ערן לרמן

12:30 - 13:30 - ארוחת צהריים

13:30 - 14:45 - עיבוד ההרצאות (בקבוצות קטנות),פיתוח של נושאי הליבה (ה"יהלומים") ובחירת קבוצה.

14:45- 15:00 - הפסקה.

15:00 - 17:00 - עבודה בקבוצות.

17:00 - 17:30 - סיכום במליאה.

עבודה בקבוצות

בתת כותרת זו נבחן את המתכונת של העבודה בקבוצות:

איך מחלקים לקבוצות ? - כל משתתף בוחר על פי העניין האישי שלו בנושא בשני תנאים: שלא יהיו בקבוצה יותר מחמישה חברים ושלא תישאר קבוצה שאינה מאויישת במינימום שלושה חברים.

אנשים בקבוצות שאינם ממד"ה

כיוונים אפשריים:

 • גלעד אייזן
 • מיכאל שפירא (למרות שהוא לא יהיה בארץ ב-4 ביולי).
 • מיכאל מיליקובסקי
 • גור

תוצרי הצוותים

1.לפתח ידע ולייצגו בטקסט משותף. בטקסט תהיה התייחסות למספר צירים:

א. מה ההגיון התיפקודי של המודיעין באספקט אותו חקרתם? כולל מיפוי של מושגי מפתח מרכזיים ביחס לנושא הנחקר.

ב. התבוננות ביקורתית - אילו שאלות / מתחים ההגיון התיפקודי הזה מעורר ?

ג. מחשבות שיש לכם על המשמעויות ביחס לתפיסות התפקיד של ענף מד"ה בהקשר הנתון.

2. לתכנן כיצד להביא את הידע למיפגש הלמידה הכולל של ספטמבר.

המשימה בקבוצה

1. להיפגש עם אנשים רלוונטיים לנושא הלמידה, החיצוניים לקבוצה, (אפשר יהיה לקבל מאיתנו הכוונה והמלצות).

2. לקרוא טקסטים וחומרים רלוונטיים (").

3. בשבוע הראשון של ספטמבר יתקיים מפגש היגוי עם נעמה, רינה ויוסי.


סדנא בספטמבר

כללי

תאריכים....

מבנה ותכנים

יום א'
 • נושא: בירור מושגים מרכזיים בתפיסת המודיעין המסורתית.
 • יום זה נועד לברר מושגים מרכזיים ובסיסיים בתפיסת המודיעין המסורתית. מדובר במושגים אשר היוו את הבסיס לעשייה המודיעינית הישראלית החל מקום המדינה ועד לתחילת שנות ה-2000.
 • "היהלומים" שייבחנו לקראת יום זה ובמהלכו:
 • ההתרעה - משימת העל של חיל המודיעין, כמושג המעצב המרכזי של העשייה המודיעינית.
 • מעגל המודיעין - מושג מרכזי אשר מסדיר את העשייה המודיעינית בין גורמי האיסוף והמחקר ובין אנשי המחקר והמפקד/קברניט (מושגים מרכזים: יצרן - צרכן, צי"ח).
 • השפעת טראומת יום כיפור על העשייה המודיעינית (פלורליזם, קונספציה וכו').
 • דיון אשר ייעודו מתוך הלמידה לקראת יום זה ובמהלכו לנסות לאפיין את עקרונות היסוד/בסיס עליהם נשענת תפיסת המודיעין המסורתית.


יום ב'
 • נושא: המסע לעבר המודיעין המערכתי וההתנגשות אשר נוצרת עם התפיסה המסורתית
 • יום זה אינו מתיימר לללמוד אפילו לא במעט על המודיעין המערכתי, מפני שאין יכולת לעשות בו, מדובר בעיקר בנסיון לאפיין מבחינה סוציולוגית את המסע שעברו לפחות חלק מאנשי המודיעין לעבר המודיעין המערכתי ומהם עקרונות היסוד עליהם הם מתבססים.
 • יום זה מחולק לשניים:
  • דיבור על המסע לעבר המודיעין המערכתי מנקודות מבט פרסונאליות:
  • יוסי, איתי ברון
 • החצי יום זה דורש פיתוח.
 • חלק שני - כשלון המודיעין בסוגיית עליית החמאס לשלטון - ההתמודדות המסורתית והסתכלות על התהליך מנקודת מבט מערכתית. חצי יום זה במעורבות מלאה של שרון. יבצוע בהובלת יוסי שריאל ושרון.
יום ג'
 • יום זה דורש פיתוח ובירור, אבל הוא יכלול בעיקר דיונים מוכוונים וכתיבה לאפיון המאבק הפרדיגמאתי והמתחים באמ"ן ומה זה אומר על תפקיד היועץ.
 • מרצים רלוונטיים: עמידרור, עמוס (?).
 • בכל אופן יום זה הינו בעיקר עבודה משותפת בכל מיני צורות דיון (קפה? מליאה?)
 • תכנים לפי ימים...

תוצרים והישגים נדרשים מהסדנא

 • הרחבת הידע התאורטי אודות תפיסת המודיעין המסורתית והמודיעין המערכתי.
 • בירור המתחים והמאבקים אשר קיימים היום באמ"ן לאור ההבדל הפרדיגמאתי.
 • דיון אודות ההשלכות הנובעות מכך על מערך מד"ה.
 • הוצאת מסמך משותף מסכם שיהווה מצע לבירור ודיון אודות מאבק זה והשלכותיו על אמ"ן. להוציא מסמך כזה זהו רף גבוה מאוד אשר דורש מחוייבות גבוהה. מדובר במסמך המתהווה תוך כדי הלמידה.

חזרה לדף טקסטים ומצגות