פריט ידע הסוגיה ההלכתית מעלה וויכוח האם תנור מסויים טמא או טהור

פריט ידע הסוגיה ההלכתית מעלה וויכוח האם תנור מסויים טמא או טהור

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

השאלה ההלכתית בה דנים הינה - האם תנור חרס טמא שנשבר וחובר מחדש על ידי חול נחשב ככלי המקבל טומאה, או שאינו נחשב ככלי ולפיכך הוא טהור ?

חזור לדף תנורו של עכנאי