פריט ידע המודיעין המערכתי - מערכת המושגים הבסיסית ופרקטיקות ליישום

פריט ידע המודיעין המערכתי - מערכת המושגים הבסיסית ופרקטיקות ליישום

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בתת פרק זה נבחן גישה אחרת למודיעין - המודיעין המערכתי. תת פרק זה מתבסס על ההבנות שהתגבשו בתתי הפרקים הקודמים בפרק מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין, כמו כן, מנסה תת פרק זה להתמודד בצורה שונה עם המבוכות שהוגדו בפרק מודיעין במשבר. מתוך ההבנה שקיימות בפרוייקט הצבאי - בטחוני סביבות פעולה השונות מהותית האחת מהשניה, בהן מערכת המושגים הבסיסית שונה, האתגרים אחרים, הכישורים הנדרשים אינם זהים, כך גם ביחס למודיעין. כמו שאתגרו של מפקד הגדוד (כדוגמא) שונה מהותית מאתגרו של ראש הממשלה וסביבתו (המנהלים את האסטרטגיה) ושניהם שונים מאתגרו של מנהל המערכה (האופרטור), כך גם המודיעין הנדרש לכל אחד מהאתגרים הללו אינו זהה. בניגוד לטענה זו תפישת המודיעין המסורתית אינה מבחינה באופן מהותי בין האתגר המודיעיני בסביבות הפעולה השונות. על פי תפישת המודיעין המסורתית מעגל המודיעין, הצי"ח, מערכת היחסים בין יצרן (המודיעין) לצרכן (המפקד/הקברניט) ועוד (כפי שהורחב בתת הפרק תפישת המודיעין המסורתית) הם הם הבסיס לפרוייקט המודיעיני בכל הרמות.

על פי גישתנו, המבחינה כאמור בין סביבות הפעולה השונות, תפישת המודיעין המסורתית הולמת את מאפייניה של הסביבה הטקטית ובה היא רלבנטית ליישום. לעומת זאת, התפישה המסורתית אינה תואמת את הסביבות המערכתיות - אסטרטגיות ובהן היא כושלת פעם אחר פעם. איננו טוענים לביטולה של התפישת המסורתית, וכן איננו טוענים לביטולו של מושג ההתרעה, אנו טוענים כי יש ליישמה בסביבה הטקטית ויש לבחון גישות ופרקטיקות אחרות לסביבות המערכיות - אסטרטגיות. מתיחת ההגיונות המתאימים לסביבה הטקטית (אשר הביאו להצלחות רבות ומשמעותיות בסביבה זו) לרמות המערכתיות - אסטרטגיות היא, להבנתנו, לב הכישלון הקונספטואלי של תפישת המודיעין המסורתית.

התאמתה של תפישת המודיעין המסורתית לסביבה הטקטית

תפישת המודיעין המסורתית מתאימה

 • פה ייכנס הסבר מדוע תפישת המודיעין המסורתית רלבנטית מאוד לסביבה הטקטית ולפיכך יש לה גם הצלחות ומדוע המבוכות נובעות בעצם מנסיון למתוח את אותם הגיונות לסביבות מערכתיות - אסטרטגיות.


מערכת המושגים הבסיסית

אני לא בטוח אם כל הדברים שמצויינים בהמשך קשורים לפרק הזה או שחלקם קשורים לפרק של פרקטיקות מודיעיניות

ייחודו של המודיעין כמי שמהווה תנאי לשיח המערכתי לאור היותה של המערכה אל מול מערכת יריבה. בהקשר לכך, ייחודו של קצין המודיעין בתוך השיח המערכתי ביחס לשאר קציני המטה בשיח המערכתי (מה ההבדל האיכותי שבין הקמ"ן לקצין הלוגיסטיקה, החימוש, הקשר וכו').

פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה

רציונאל המערכת היריבה

מעורבת בגיבוש הרעיון המערכתי ורעיון המהלומה המערכתית

לחולל דיון אודות הדרכים ליצירת הלם במערכת היריבה (מעורבות בלמידה אודות האפקטים המערכתיים אודות ניתן להפעיל אל מול המערכת היריבה).

לחולל דיון כיצד ניתן למנוע הלם במערכת העמיתה

פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה ביחס למערכות הבאות (מתוך ההקשר האסטרטגי הנוכחי ותפישת המערכה הנוכחית)

לחולל התנסויות מערכתיות (לא רק בתוך המודיעין)

דיון על המערכה המודיעינית

כיצד ניתן לפגוע ביכולת הלמידה של היריב

ראוי להתייחס למושג שילוביות המופיע כבר בדיון על השיח המערכתי.דגשים לפרקטיקות ליישום

לדוגמא: כיצד נראה דיון על שיח מודיעין לעיצוב, דגשים לדיון אודות רציונאל היריב, כיצד יש לחולל דיון על מניעת הלם מערכתי, מבנה של גופי מודיעין כדי להתמודד עם אתגרים אלו וכד'


 • מדדים להצלחה ולכשלון של המודיעין המערכתי
 • סוגיות מבניות
 • כתיבה בוויקי
 • ניהול פורומים
 • הקמת קבוצות למידה
 • שכלול השימוש במרחב הקיברנטי
 • מנגנוני למידה
 • לחשוב באיזה אופן ניתן ללמוד באמצעות העבר בהקשר של השיח המערכתי למרות שההקשר הנוכחי הוא שונה.
 • אחד הדברים המרכזיים שעל המודיעין לספר הינם - אזורים לדיון.
 • חייבים לפתח פה כלים על הדרך לניהול דיונים מודיעיניים מערכתיים.
 • פרקטיקות ליצירת התנסויות מודיעיניותחזרה לדף מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין