שלב הלמידה

מתוך המקהל - קבוצת למידה בנושא מודיעין מערכתי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהי מטרת הסדנא? מה הרעיון המרכזי שלה? אני מציע את רעיון השיח והמימוש שלו בעולמות המודיעיניים - בין האיסוף והמחקר, בין המחקר לבין גופי מחקר מקבילים, בין המודיעין ל"צרכן"/שותף (אופרטיבי, קברניט) - כרעיון המוביל של הסדנא. ובקיצור "סדנת השיח המודיעיני"... כמו-כן חשוב לציין שהסדנא מיועדת לדרג הביניים, דרג עבודה, בעולמות המודעיניים. זה מוציא, לדעתי, את סוגית יחסי מודיעין-קברניט מליבת הסדנא (אולי כדוגמא).

ובהתיחס למושג "סדנא", הוא לא מיקרי - הרפרנס הוא הסדנא הקיברנטית שהתקיימה במל"ן לפני כשנה: זה לא מתיימר להיות קורס, יש כוונה להתבסס על המשתתפים (לא רק אורחים פסיביים)... (דודי)

שלב הלמידה יורכב משלושה חלקים:

שלב א' - יצירת המשבר.

שלב ב' - המודיעין המערכתי.

שלב ג' - התמודדות עם הקמת מפעלים מודיעיניים.

לא ברור מה הכוונה ב"הקמת מפעלים מודיעיניים", אנחנו הרי רוצים לדבר על העשייה המודיינית הן לבניין כוח והן לפיתוח ידע, רוצים להצביע בשלב הזה על מודלים חדשים של יחסי איסוף-מחקר, לבחון את אגדת הפלולרליזם. בקיצור צריך לחשוב על משהו אחר, אולי הכותרת "המערכה המודיעינית" קולעת יותר. במקרה כזה אפשר לפרש יחד עם המשתתפים את ההמשגה החדשה בהקשר מערכתי שיבחר. זה יכול להיות פרק הסיום של שלב הלמידה.

כל שלב יכלול שני מפגשים להלן פירוט:

שלב א' - יצירת המשבר

שלב זה ימתקד במשבר סביב מונח ההתרעה. לטובת שלב זה נעזר בטקטסים שנכתבו על ידי המקהל, במהלך הלמידה ננסה ללבן ביחד את ההקשר המשברי במקומות השונים של חברי הקבוצה. קיימת חשיבות גדולה בשלב זה להתכונן מראש כך שעולם המושגים לא יתבסס רק על עולם המחקר והסיגינט.

הייתי מציע לעשות בשלב זה "ניתוח אירוע" אחד שחברי הקבוצה יבצעו, עדיף אקטואלי. כלומר לתת להם חומרים ושאלות אחרי הצגת אירוע אחד לדוגמא. אני חושב שהכותרת "דעיכת מתקפת הפתע" יכולה להיות דוגמא טובה לכך (פרטים בעל-פה).

שלב ב' - המודיעין המערכתי

מפגש 1 - מפגש אודות ה'אחר' - כיוונים למפגש: הדיון על גילוי אמריקה (עמוס?), צפיה משותפת בסרט אפוקליפסה עכשיו, מה אנחנו רוצים שהם יעשו בהקשר זה?: נראה שיום כיפור יכולה להיות דוגמא טובה לניתוח מונחה שלהם.

מפגש 2 - דיון מודיעין מערכתי דרך הדוגמא של כשלון המודיעין בעליית החמאס לשלטון.

שלב ג' - התמודדות עם הקמת מפעלים מודיעיניים

מפגש 1 - דרך הדוגמא של דינדי (דודי)

הייתי מקדים למפגש של דינדי, שנראה לי נכון כאן, דיון בהתפתחות יחסי איסוף-מחקר, הקלאסיים, כאן גם אפשר לעשות שימוש בגיל אייל. בהקשר זה ניתן גם לתאר את התפתחות יחסי איסוף-מחקר באמ"ן לאחר התקופה שגיל אייל מתייחס אליה ואת המשבר שנוצר בהקשר זה (ובכלל זה - התרוקנות מנגנון הצי"ח, החלשות הפונקציה המתווכת וסיבותיה ועוד).

מפגש 2 - דמ"א. דמ"א היא כותרת בעייתית... לא ברור לי מה הרעיון כאן... אני לא בטוח שהרפרנס של הקורס המערכתי תופס כאן (ולא רק בגלל קוצר הזמן). במחשבה שנייה, אם נצליח להכין עם משתתפים בסדנא את היום הזה, כך שיביאו לדיון חומרים רלוונטיים, אז אולי יש לזה סיכוי ליצור משהו מעניין. בכל מקרה, לא הייתי בונה את היום הזה על יוסי (אולי ביקור שלו, אבל לא יותר מכך).

בסוף שלב הלמידה יהיה שלב מעבר שעדיין לא עוברים לעשיה בו דנים על מה שלב הלמידה אומר לכל אחד 'בבית' שלו ומה הם הכיוונים שהקבוצה רוצה להתפתח בשלב העשייה.

הייתי מוסיף כמה עקרונות לשלב הבא - הקבוצה תבחר היבט אחד שיחש לו משמעות פרקטית מבחינתה (יחסי מחקר-מחקר ופלורליזם, יחסי איסוף-מחקר..) ותפתח אותו באופן הרלוונטי לתפקוד של חברי הקבוצה גם לאחר הסדנא.הפרויקט שלהם הוא לעצב קונספט ולהתיחס להיבטים אופרטיביים ומעשיים שלו. כאשר כל זה מתייחס לדרג הביניים שהוא המשתתף בסדנא.

סוגיות פתוחות

- האם את תהליך הלמידה ילווה פורום וויקי בענן המידע ? באינטרנט ?

- מי מעביר כל אחד מהימים ?

חזרה לדף טקסטים ומצגות