עיצוב הסדנא ותכניה

מתוך המקהל - קבוצת למידה בנושא מודיעין מערכתי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כללי

בתאריכים 3-5 ביולי תתקיים סדנא בת שלושה ימים

מדובר בסדנא שניה לאחר... ולאחריה צפויה סדנא נוספת...

החברים בסדנא....


שם הסדנא

בין תפישת המודיעין המסורתית למסע לעבר המודיעין המערכתי - סדנת למידה לבירור הבסיס האמ"ני והמתחים בארגון

תכנון פרטני

מדובר בבסיס ראשוני וחלקי

יום א'

כללי

יום זה יעסוק בפתיחה לסדנא ובתפישת המודיעין המסורתית. בסופו של יום זה ננסה לעמוד בצורה משותפת על היסודות המרכזיים אשר מאפיינים את תפישת המודיעין המסורתית והיוו (מהווים?) את עמודי התווך של אמ"ן.

נושאים לדיון

  • ההתרעה כמשימת העל של חיל המודיעין.
  • החלוקה בין גורמי איסוף לגורמי מחקר.
  • מעגל המודיעין והצי"ח (כולל סוגיית "יצרן - צרכן")
  • ההגיונות אשר עומדים בבסיסה של תפישה זו.

מרצים

פתיחה - אביבה (?) + יוסי שריאל - על ההגיון הכללי של סדנא זו.

עמוס גלבוע - עקרונות עבודת המודיעין ומשמעותו של מושג ההתרעה

יוסי שריאל - תפישת המודיעין המסורתית

רוני ינאי - צמיחתה של ההתרעה

רם יבנה - בין התרעה בחזית הסורית להתרעת פח"ע באיוש

גיא ליפקין - ?

עמידרור - ביום הזה ???


חומרים

הספר של עמדירור

הספר תורת המודיעין הלאומית


יום ב'

כללי

ביום זה ננתח שני מקרי מבחן מהם ניתן ללמוד על כשלונות המודיעין והשפעותיהם על עבודת המודיעין. נבחן את ארוע יום כיפור ואת אירוע עליית החמאס לשלטון.

יום כיפור

לקחי וועדת אגרנט

אריה שלו


עליית החמאס לשלטון

שרון + עופר רזמ"פ.


יום ג'

כללי

ביום זה ננסה לברר את התהליך שעובר על אמ"ן מנקודות מבט שונות ומתוך זה לברר מהם המתחים שהארגון נמצא בהם (בין תפישות שונות, בין דרגים שונים וכו').


פירוט

יוסי - מסע אישי

איתי ברון - המבע של חיל האוויר לעבר העולם המערכתי

עמידרור - מוביל התנגדות לגישה זו במודיעין

דיון על המתחים שהארגון נמצא בהם היום.


חזרה לדף טקסטים ומצגות