פריט ידע סיכום מפגש 9 במרץ 2006

פריט ידע סיכום מפגש 9 במרץ 2006

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מצע לקראת המפגש

זמן המפגש : 9 במרץ 19:00 – 23:00

נושאים לדיון

א. הבניית הידע באינטרנט

ביחס לכך קערת הסדר של מיכאל, העץ של גור והצעותיו של יניב (בהערות בפורום) מהווים את המצע לדיון.

ב. מערכת המושגים החדשה

הבנייה של הפרק – עקרונות ההבניה, הסדרת תכנים, חומרים רלוונטיים, זיקה לדיונים הקודמים שעסקו בנושאים.

ביחס לכך, ראשי תתי הפרקים של פרק המערכת המושגים החדשה כפי שהם כתובים עתה מהווים את המצע לדיון.

מיקוד והכוונה משותפת לתחומים השונים בפרק זה

מסגרת הזמנים לכתיבה

ג. המערכה המקהלית (לדוגמא, המשך העבודה עם שרון, סדנת למידה למצויינות, קורסי קמ"נים וכו').

ד. התנסות מקהלית – זמנים אפשריים, מסגרת להתנסות וכו'.

ה. המפגש הבא – כיוונים פוקו, עיצוב

מהלך המפגש – כתיבת עיקרי הנושאים במהלכו

הערת הקדמה – מפגש זה הינו המפגש הראשון שבוצע מעין סיכום במהלכו. סיכום זה אינו מתיימר להביא כל אמירה שנאמרה בדיון אלא להתייחס לעיקרי הדברים והסוגיות שנדונו. הכתיבה לא בוצע במתודה של טקטואליזציה משותפת אלא כתיבה על ידי (יוסי) במהלך המפגש והפצה לאחריו. הערות / התייחסויות לא רק לתכני הסיכום אלא גם למתודה ולכיוונים לשכללו בהמשך יתקבלו בברכה.

נושא א'

א. הבניית הידע באינטרנט

ביחס לכך קערת הסדר של מיכאל, העץ של גור והצעותיו של יניב (בהערות בפורום) מהווים את המצע לדיון.

התייחסויות:

הגדרת הבעיה:

הבעיה המרכזית שקיימת היום באופן הבניית הידע הינה הבעיה שהמושגה על ידינו כבעיה ש"בין העצים ליער". הנושאים הרבים והמפורטים מקשים על הקורא לראות את היער שבין העצים הרבים. בעיה זו הועלתה בין השאר על ידי קוראים שהתמודדו עם הכתוב.

מתחים באופן ההתמודדות עם הבעיה:

מצד אחד אין לנו יכולת להכריח בן אדם לעבור ב'מסלול שלנו' (גם בספר לא ניתן להכריח את הקורא לא לדלג עמודים אבל באינטרנט כל התרבות ומבחינות רבות המהות הינו מעבר ריזומטי בין תחומים שונים, קהילות שונות וכו') מצד שני יש לנו מבנה הגיוני שאנחנו רוצים להבהיר אותו ולאפשר הליכה ב'מסלול' באופן שניתן להגדירו כליניארי. גם אם אין לנו יכולת להבנות את אופן השיטוט באתר יש לנו רצון להכווין כיוון ש'מומלץ' על ידינו.

קיים מתח בין הרצון להכווין את הקורא לבין העובדה שמדובר במבנה אינטרנטי שכל אחד משוטט בדרך העדיפה עליו.

כיוונים / מחשבות לעשייה

 • צריך לפתח את ההסבר בדף הפתיחה של המקהל – הכיוון לכך הינו בדומה למה שכתוב היום בדף הכניסה לפרק הפרובלמטיזציה. שהכניסה לא תהיה מעין הקדמה, אלא תאפשר כניסה דרך הבנה מה המסלול שעוברים במקהל והיכן הקורא נמצא. אין מדובר בעיקרי הדברים אלא בנתינת תמונה כללית וההקשר בו נמצאים והמסלול שעוברים במהלכו.
 • את לפתח את מה שיניב כתב בכניסה לפרובלמטיזציה – בהמשך למה שנכתב בסעיף הקודם, הכיוון הכללי כרגע טוב מאוד אך צריך לפתח זאת.
 • צריך לרדת רמה אחת למטה במבנה הנוכחי: כלומר גם פרק כשלון ההתרעה לא יהיה פרק של דף אחד ארוך רצ מההתחלה עד הסוף אלא הכניסה תהיה לדף שיסביר על הרעיון תת הפרק ועל המסלול שעוברים בו ומהדף הזה יהיו הקישורים לתתי הפרקים של תת פרק זה.
 • בסוף כל פרק קישור בלינק לתת פרק הליניארי הבא – זה לא הקישור היחיד ולא הכרחי אך מאפשר מעבר ליניארי למי שרוצה.
 • במסגרת הדיון התעורר שוב דיון ישן ביחס לשאלה – מי הקורא שאליו אנו מכווינים את הכתיבה ? מה המטרה שאנו מעוניינים שהקורא יעבור ?
 • ביחס לכך עלו מספר כיוונים:
 • ראשית כל, עלה בצורה ברורה שקיימת הבנה שמבחינות רבות קודם כל הכתיבה משרתת אותנו עצמנו ומאפשרת לנו הבנה מתקדמת ומפותחת בהרבה.
 • אופן הבניית הקישורים באתר קשורה במידה רבה קודם כל לקורא הפוטנציאלי.
 • בהקשר לכך, על מנת לאפשר דיון איתנו כל מי שמוכן מוזמן להוסיף בקישור לשם שלו את כתובת המייל שלו במידה שקורא כלשהו ירצה לפנות אליו/אלינו.
 • קיימת תחושה שהיום הפורום הינו 'הגב של הוויקי' וגם קורא פוטנציאלי שייכנס לפורום לאו דווקא ירגיש נוח להתחיל להתייחס לדברים. לאור זאת עלו שני דברים האחד להמשיך להפנות לפורום גם ממקומות נוספים באתר ולעודד אנשים שמוכוונים לאתר על ידינו להתייחס בפורום, דבר שני להוסיף 'ספר אורחים' בוויקי – שהרעיון שלו לא להיות מאחורי הקלעים של הוויקי אלא כל אחד יכול לכתוב התרשמויות על התהליך שהוא עבר, מה כל אחד יצא מהלימוד, רעיונות לשינוי/שיפור הן מבחינות תוכניות והן מבחינות מבניות.

הצעות לגבי אופן הבניית הידע:

עלו שלושה כיוונים מרכזיים:

הצעה א' – מבנה ריזומטי ללא כל קשר ליניארי בין פרק לפרק כאשר התפישה הינה שיטוט בתוך קהילות ישע שונות ומעבר אסוציטיבי לחלוטין.

הצעה ב' – שלושת הפרקים הראשונים (כשלון ההתרעה, תפישת המודיעין המסורתית, שורשיה של תפישת המודיעין) ניתן להכנס לכל אחד מהם באיזה סדר שהקורא יבחר, לאחר מכן המעבר יהיה לפרק ההגיונות ובסופו לאיציק בן ישראל.

הצעה ג' – מבנה ליניארי כפי שבנוי היום, מתוך הבנה שבסופו של דבר כל אחד ישוטט כרצון נפשו אבל המסלול ההגיוני המומלץ ייכתב באופן שנתפש כמועדף על ידינו.

ההחלטה כרגע היא ללכת על הצעה ג' – לא נדון בסופו של דבר מה יהיה התרשים המלווה (קערה / עץ).

נושא ב'

מצע:

ב. מערכת המושגים החדשה

הבנייה של הפרק – עקרונות ההבניה, הסדרת תכנים, חומרים רלוונטיים, זיקה לדיונים הקודמים שעסקו בנושאים.

ביחס לכך, ראשי תתי הפרקים של פרק המערכת המושגים החדשה כפי שהם כתובים עתה מהווים את המצע לדיון.

מיקוד והכוונה משותפת לתחומים השונים בפרק זה

מסגרת הזמנים לכתיבה

מהלך המפגש

 • בפרק הזה לכתיבה המשותפת יש משהו קריטי לעצם הלימוד המשותף שלנו.
 • במסגרת ההבחנה בין סביבות פעולה שונות – הדיון בכתיבה המשותפת לא צריך להיות מיועד רק לאנשים מהפיקוד, יש הרבה מהדברים שדיברנו עליהם שקשורים גם לרמה האסטרטגית.
 • צריך לחשוב איך הכתיבה מקושרת תוך כדי לפרק הפרובלמטיזציה (האם באמירות חדשות מפנים לפרובלמטיזציה שהיתה בהקשר) נושא זה לא סוכם וייבחן תוך כדי הכתיבה.
 • קיימת הבנה שמדובר כרגע בהצעה ראשונית לאופן הבניית הידע ותוך כדי הכתיבה הדבר וודאי ישתנה פעמים רבות.

הצעה א' – הצעה זו התקבלה כרגע, שמות האנשים שרשומים ליד כל תת פרק אין הכוונה שהם כותבים את הפרק מפני שמדובר בכתיבה משותפת אך הם אחראים לחולל את הדיון הראשוני הכתוב בתת פרק זה וברור שכפי שהיה בפרובלנטיזציה הכתיבה משותפת ומקושרת לכולם.

שם הפרק: מערכת מושגית חדשה לדיון במודיעין

פרק א' - רקע בסיסי – תפישתי  :

תת פרק 1 - סביבות הפעולה השונות: אסטרטגיהמערכה – טקטיקה – מי שאחראים לחולל את הדיון הראשוני בכתיבה המשותפת - תמי ושפירא

הוגי דעות רלוונטיים: שמעון נווה, שניידר (בהמשך החלטנו לזנוח את הדיון כרגע בשאלה מי הוגי הדעות הרלוונטיים מתוך הבנה שמי שיחולל את הדיון יבצע לימוד יותר מעמיק ויעלו וודאי הוגי דעות נוספים).

תת פרק 2 - תולדות אומנות המערכה כגישור בין המוחשי למופשט - מיכאל

תת פרק 3 - פרקי בסיס תיאורטי:

א. הבנייה חברתית (בדיעבד אנחנו ממשיגים כל דבר כהבניה חברתית) ושיח - מיכאל ויניב

ב. תורת המערכות והשיח המערכתי - מיכאל ויניב

תת פרק 4 - שיח המערכה כדוגמא – מיליקובסקי וקניש

המודיעין המערכתי

תת פרק 1 – מערכת המושגים הבסיסית – גור

תת פרק 2 - פרקטיקות של המחקר המודיעיני – לדוגמא: כיצד נראה דיון על שיח מודיעין לעיצוב, דגשים לדיון אודות רציונאל היריב, כיצד יש לחולל דיון על מניעת הלם מערכתי, מבנה של גופי מודיעין כדי להתמודד עם אתגרים אלו וכד'. - יוסי

תת פרק 3 - המודיעין במערכה כדוגמא – קניש

נשא ג'

ג. המערכה המקהלית (לדוגמא, המשך העבודה עם שרון, סדנת למידה למצויינות, קורסי קמ"נים וכו').

נושא זה נגרר לדיונים לא מתוכננים ולא התקבלו החלטות ברורות. קיימת הבנה משותפת שאנו נמצאים היום לאחר שנה וחצי במצב בו יש לנו דברים לומר ולהתייחס העבודה עם שרון היא דוגמא לכך, סדנאות לקורסי קמ"נים שכבר מתקיימות הינה דוגמא נוספות לכך. לא סוכם כיוון ביחס לשאלה האם כרגע לפרסם את 'התוצר' הקיים או שלא, הדבר גם מחכה להמשך דיונים עם שרון. הכיוון של שרון כרגע הוא לפרסם, הכיוון שכרגע עלה בדיון הוא עדיין לא לפרסם (כדי שהפרסום יהיה לא רק על הבעיות אלא גם כיוונים להתמודדות) אבל בכל אופן לא התקבלה החלטה בנושא.

נבחרת המצויינות

האם ללכת לעבודה עם נבחרת המצוינות לא התקבלה החלטה בעיקר לאור אי הבנה בכמה משאבי זמן בדיוק מדובר. הכיוון המתגבש במהלך הדיון הינו שהולכים על הדבר הזה (אך ממש לא הוחלט וגם לא נדון מה כל אחד יכול לתרום למשימה זו מבחינת משאב הזמן).

עלו שני כיוונין מרכזיים (שלא הוסכם על אחד מהם) כיצד יש לתפוש את העבודה איתם:

כיוון א' – סדנת למידה ולאחר מכן המשך פיתוח ביחד איתם של כיוונים בדיון על המודיעין (למשל תחת נתת פרק פרקטיקות).

כיוון ב' – סדנת למידה ולאחר מכן פרוייקט איתם שאינו על המודיעין אלא דיון במודיעין סביב קונטקס ספציפי.

נקודות נוספות שעלו ביחס לכך:

 • קיימת היום תחושה בנבחרת שצריך להיות תוצר בסוף התקופה, דבר שלנו כרגע אין יכולת ורצון להבטיח.
 • לא ברור עומק הקשר שלנו איתם האם נמצאים בכל פגישה או מתווים כיוון והעבודה שלהם מרביתה לבד.
 • לא ברור האם צריך להחליט לפני מה בדיוק המטרה או לגבש אותה איתם ביחד.
 • דובר על הרצון לצרף לקבוצה מהם כמה אנשים נוספים שנראים לנו נכונים (לדוגמא, תומר, צחי, קולה).

ד. התנסות מקהלית – זמנים אפשריים, מסגרת להתנסות וכו'. – כרגע לא התקבלה החלטה בגלל קושי גדול למצוא זמן רב כל כך של מספר ימים. הדבר ייבחן בתקופה הקרובה.

ה. המפגש הבא – כיוונים פוקו, עיצוב

המפגש הבא יתקיים ב-6 באפריל בו קניש יחולל לימוד על 'הכלכלה ומודיעין' מה ניתן ללמוד ממתודות ותפישות ביחס לתחום הכלכה על נושא המודיעין, כמובן הכתיבה עד אז תעלה נושאים נוספים שיידונו במהלך המפגש.

המפגש הבא לאחריו יהיה בנושא שיח והבנייה חברתית – מיכאל ויניב ינסו לספק למפגש הבא חומרי לימוד רלוונטיים שאיתם ניתן יהיה ללמוד לקראת אותו מפגש.

בסוף המפגש חולקה החוברת של שמעון נווה על נושא העיצוב ללמידה אישית וודאי דברים ביחס לכך יעלו בדיון ובכתיבה המשותפת.

להתראות בוויקי.