פריט ידע מפגש רביעי - 12 נובמבר

פריט ידע מפגש רביעי - 12 נובמבר

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בתחילת המפגש הוצגה מצגת, שמסכמת את השלבים עד כה, ואת עיקרי האבחון (המפה).


על רקע הדיונים, שאלנו את עצמנו: במה נטפל במסגרת התכנון האסטרטגי?

ערכנו הצבעה, בין ההצעות הבאות: (1) איחוד ושותפות, (2) תכלול, (3) שניהם במקביל בשתי קבוצות ו- (4) שניהם במקביל בקבוצה אחת. התוצאות (1) - 10 קולות (2) - 0 קולות (3) - 3 קולות (4) - 2 קולות

אם כך, הנושא שהוחלט כנושא האסטרטגי הראשי לטיפול במסגרת התכנית האסטרטגית הוא האיחוד והשותפות של המחלקה בחוף הכרמל.

עקב כך, המשימה להמשך המפגש היום – ניסוח עקרוני של החזון שלנו לגבי המחלקה המאוחדת בתחילת 2008

הדרך בה נעשה זאת – חלוקה לקבוצות של 4-5, ניסוח חזון, הצגה במליאה ודיון החזון צריך להיות מנוסח במאפיינים הבאים:

 • מונחים ברורים ומפורשים
 • אורך של שתי שורות לכל היותר

החזון יכול לכלול:

 • מונחים "קשים" ו/או מונחים "רכים"
 • רציונל, משפטי ביאור קצרים (עוד 2-3 שורות)


הצעות הצוותים (הפירוט – באתר)

הצעה ראשונה

ב- 2008 תהיה זהות משותפת לכלל עובדי המחלקה, יושרה מקצועית אחידה, ערכים משותפים, נוהלים ברורים ומשותפים, והרגשת שייכות למחלקה; חלוקת העבודה תהיה (באופן מכריע) פונקציונלית, עם צוותי עבודה משותפים.

הבהרות/תוספות:

 • מבחוץ – לא יהיה מושג מי היה שייך פעם לאיזו מחלקה הסטורית
 • יש גמישות לפי הישוב והעובד האישי
 • כדרך שמבטיחה...

הצעה שניה

ב- 2008 המחלקה תתפס על ידי התושבים כמקום מכובד ומכבד מבחינה פיזית, וכמקום שנותן שירות אוניברסלי, לאוכלוסיות מגוונות, תוף שיתוף מירבי של התושבים בתוכניות תכניות כלל מועצתיות.

הבהרות/תוספות:

 • גאוות יחידה

הצעה שלישית

ב- 2008 המחלקה תהיה קבוצת עובדים אחת (ולא שתי קבוצות), במובנים של ערבות הדדית וערכי עבודה מוסכמים ומשותפים.

הבהרות/תוספות:

 • תוך עבודה יחודית בישובים על פי הצרכים, ובאופן מוסכם


הצעה רביעית

ב- 2008 נגיד "אנחנו" ולא "אנחנו והם/אתם", מתוך אינטרסים ארגוניים ותרבות ארגונית משותפת - יצירת אחידות בתחומים הארגוני, מקצועי והתגמולי

הבהרות/תוספות:

 • עתלית זה עניין משותף
 • הסרת מחסומים של "מה יצא לי מזה" בהסתכלות האינטרסנטית
 • ידע והכשרה, הזנה ועדכונים, ישיבות משותפות, הזדמנויות שוות, סביבת עבודהההצעה המשותפת לחזון

ב- 2008 תהיה זהות משותפת לכלל עובדי המחלקה, יושרה מקצועית אחידה, ערכים משותפים, נוהלים ברורים ומשותפים, והרגשת שייכות למחלקה; חלוקת העבודה תהיה (באופן מכריע) פונקציונלית, עם צוותי עבודה משותפים. מבחוץ – לא יהיה מושג מי היה שייך פעם לאיזו מחלקה הסטורית יש גמישות לפי הישוב והעובד האישי, באופן מוסכם כדרך שמבטיחה... נגיד "אנחנו" ולא "אנחנו והם/אתם" – ערבות הדדית אינטרסים ארגוניים ותרבות ארגונית משותפת תתפס על ידי התושבים כמקום מכובד ומכבד מבחינה פיזית, וכמקום שנותן שירות אוניברסלי, לאוכלוסיות מגוונות, תוף שיתוף מירבי של התושבים בתוכניות תכניות כלל מועצתיות גאוות יחידה קבוצת עובדים אחת (ולא שתי קבוצות), במובנים של ערבות הדדית נגיד "אנחנו" ולא "אנחנו והם/אתם", מתוך אינטרסים ארגוניים ותרבות ארגונית משותפת - יצירת אחידות בתחומים הארגוני, מקצועי והתגמולי עתלית זה עניין משותף הסרת מחסומים של "מה יצא לי מזה" בהסתכלות האינטרסנטית ידע והכשרה, הזנה ועדכונים, ישיבות משותפות, הזדמנויות שוות, סביבת עבודה

החלטות להמשך

עד סוף השבוע – יעבור לכולם תוך שבועיים – יצרנו משהו משותף