פריט ידע מפגש מעקב - 28 ספטמבר 2006

פריט ידע מפגש מעקב - 28 ספטמבר 2006

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

משתתפים: מזל, זהבה, עפרה, לאה, גלית, דליה ועדן.

בישיבה נדונו שני נושאים:

  • דרכי העבודה של הקבוצה
  • דיון מקצועי בסוגיות הלישכה.

בהתייחס לדרכי העבודה של הקבוצה, עלתה אי בהירות רבה לגבי מטרות מפגשי-הביניים של הקבוצה בין המפגשים עם הלשכה. כמו כן ניכר כי מסיבות שונות לא בוצעו המטלות שנקבעו על ידינו בישיבה הקודמת -סיבות טכניות וסיבות מהותיות.

נושא האחריות האישית והמשותפת שוב עלה לדיון וכן המחויבות של חברי הקבוצה והעדר הרציפות בתיעוד המסוכם והפצתו - כל אלה תורמים לתחושת אי מיקוד במטרה ופיזור כוחות שפוגם בתהליך.

החלטות:

  • דליה וגלית תהיינה אחראיות על כתיבת פרוטוקול והפצתו.
  • עם קבלת הנחת העבודה שתהליך של התערבות אסטרטגית מחייב מפגשי ביניים, להיערכות לקראת המפגשים עם הלשכה - יתחייבו חברי הקבוצה להשתתף ולבצע את המטלות שקבלו על עצמם במועדן.


בחלקה השני של הישיבה נקרא הדו"ח של חוף הכרמל המתאר פעילות נרחבת ומרשימה של המחלקה, במטרה לזהות תחומים בהם ניתן לבדוק יישום תהליך של התערבות איסטרטגית המלווה ע"י קבוצת הלמידה.

נושא מרכזי שעלה לבדיקה: שאלת השותפות עתלית – חוף כרמל?

  • למדנו מהמפקחים המלווים את המחלקה כי מדובר בתהליך איחוד איטי השואף להוביל את עתלית לשדרוג רמת ואיכות השרותים כבחוף הכרמל.
  • דובר על צורך בשינוי סגנון עבודה מכיבוי שריפות והתאמתו לאו דווקא לאוכלוסיות חלשות וכן על שינוי תדמית מסעד לרווחה.
  • לצד העובדה כי נעשה שינוי בתחום כ"א בלישכה וכי השנה יאוחדו התקציבים - עלתה השאלה האם ניתן לבחור נושא זה בתחום עבודת הלשכה ובכוחות משותפים למנף מהלך זה? כמו כן עלתה סוגיית השרותים הקיימים לבני נוער בעתלית והתאמתם לצרכים כיום?

עלתה הציפייה כי עדן במפגשו עם המחלקה יתייחס לנושאים שעלו, ואלו ייבדקו לעומק במפגש הבא עם המחלקה ב- 19.9.06.

עובדים שנעדרו מפגישה זו ידאגו לקבל את הדו"ח של חוף כרמל ולקוראו טרם הישיבה.