פריט ידע מפגש מעקב - 19 אוקטובר 2006

פריט ידע מפגש מעקב - 19 אוקטובר 2006

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

נוכחים - עדן, דליה, זהבה, מיה, גלית, לאה, מזל, צביה.

המפגש המכין של עדן עם צוות הלשכה לא התקיים כמתוכנן ולכן צריך להקדיש חלק מיום המפגש בתאריך 22/10/06 למטרה זו.

צוות העובדים בלשכה שנבחרה, רציניים מאוד, עובדים יפה, בעלי מסוגלות גבוה לעבודה והוכנו חומרים טובים על ידם.

הנושא העיקרי שנבחר לעבודה במסגרת התכנית האסטרטגית של קבוצת הלמידה עם עובדי הלשכה הוא: שאלת השותפות והשילוב של עתלית – חוף כרמל.

הנושא חשוב מאוד ולא נערוך בו שינוי. יחד עם זאת יעלו נושאים נוספים וחשובים לצד הנושא המרכזי וצריך לתת את הדעת עליהם.

אפשר לשלב בתכנית האסטרטגית מס' נושאים נוספים אבל לא הרבה. לכן חשוב שנערוך מיפוי של הצרכים, של הקהילות השונות המרכיבות את הלשכה וניקח בחשבון את כל המשתנים בעבודת הלשכה.

הקונטקסט שצריך להתייחס אליו הוא האסטרטגיה של השילוב, שהיא המהות של העבודה. לצידה ננסה לעבוד על סוגיות נוספות שעולות מתוך הבעייתיות הזו. קיים פער בין הטיפול בנוער וצעירים ותכניות שעות הפנאי בין חוף כרמל ועתלית. בעתלית לא נבנתה תכנית מסודרת ולכן צריך להתייחס לסוגיה זו ולנסות לראות איך משלבים אותה תוך עבודה על הנושא המרכזי שעוסק בשילוב שתי הלשכות. זהו אתגר ומנוף לקידום הקהילה יחד עם הרשות המקומית.


במיזוג ושילוב עתלית - בחוף כרמל ישנן שתי שאלות, האחת יותר אובייקטיבית, והשניה יותר ערכית:

  • שאלה אסטרטגית ראשונה: איך אנחנו מגיעים למצב שבו צריכת השירותים ורמת השירותים בעתלית מגיעה למצב של חוף הכרמל?
  • שאלה שניה: מהי התפיסה שלנו לגבי המיזוג? האם תפיסה של "כור היתוך", או של כיבוד והתחזבות בהבדלים, או מודל ביניים כלשהו?


סומנו ארבעה מימדים שמשתלבים אלה באלה לבחינת המיזוג, ושדרוג המענים בעתלית:

  • התפיסה החברתית הכוללת - מיזוג, הפרדה, מודלים אחרים?
  • המחלקה לשירותים חברתיים וקהילתיים - היבטים מבניים, ארגוניים, תהליכיים, פרסונלים
  • נוער וצעירים - יחסי הגומלין מירב <> עתלית
  • שלוב הקהילה/ות במענים

צוות המפקחים יכול לבוא בהצעות לעובדי המחלקה, לתת גיבוי לתהליך ולסייע בישום האיחוד.

עולה הצעה לערוך סיור עבור המפקחים כדי להתרשם מהאזור ובעיקר מעתלית. כמו כן את הפגישה של המפקחים בזמן שעדן יושב עם צוות הלשכה נקיים בעתלית.


לאור כל האמור להלן הצעה לתכנית היום:

09.00 – 09.15 - פתיחה קצרה ע"י מזל.

09.15 – 11.15 - מפגש של עדן עם עובדי הלשכה, במקביל למפגש עבודה של המפקחים בעתלית + סיור.

11.15 – 11.45 - הצגה של צוות הרווחה במליאה.

11.45 - 12.30 - הצגה של המפקחים את ראיית הנושא ותהליך העבודה (דליה), דיון, וקבלת החלטות וסיום בנית התכנית.