פריט ידע מערכת מושגית חדשה

פריט ידע מערכת מושגית חדשה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בסיס מושגי - תפישתי

סביבות הפעולה השונות

תולדות אומנות המערכה כגישור בין המוחשי למופשט

חומרים מרכזיים לכתיבת פרק זה: שמעון נוה - אומנות המערכה, החלק הרלוונטי בדוקטורט של עמוס, יכול להיות גם מאמרים בנושא של ג'יימס שניידר.


בסיס תיאורטי לדיון

הבנייה חברתית ושיח

תורת המערכות והשיח המערכתי

המודיעין המערכתי

מערכת המושגים הבסיסית

אני לא בטוח אם כל הדברים שמצויינים בהמשך קשורים לפרק הזה או שחלקם קשורים לפרק של פרקטיקות מודיעיניות

ייחודו של המודיעין כמי שמהווה תנאי לשיח המערכתי לאור היותה של המערכה אל מול מערכת יריבה

פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה

מעורבת בגיבוש הרעיון המערכתי ורעיון המהלומה המערכתית

לחולל דיון כיצד ניתן ליצור הלם במערכת היריבה (מעורבות בלמידה אודות האפקטים המערכתיים אודות ניתן להפעיל אל מול המערכת היריבה)

לחולל דיון כיצד ניתן למנוע הלם במערכת העמיתה

פיתוח מערכת מושגים אודות המערכת היריבה ביחס למערכות הבאות (מתוך ההקשר האסטרטגי הנוכחי ותפישת המערכה הנוכחית)

לחולל התנסויות מערכתיות (לא רק בתוך המודיעין)


פרקטיקות של המחקר המודיעיני

לדוגמא: כיצד נראה דיון על שיח מודיעין לעיצוב, דגשים לדיון אודות רציונאל היריב, כיצד יש לחולל דיון על מניעת הלם מערכתי, מבנה של גופי מודיעין כדי להתמודד עם אתגרים אלו וכד'

המודיעין במערכה כדוגמא

חזרה לדף המקהל