פריט ידע מהו תפקיד הצוות הלומד?

פריט ידע מהו תפקיד הצוות הלומד?

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כיצד מרכיבים צוות לומד ויוצרים תנאים אירגוניים ללמידה למידה קבוצתית היא אחד מחמשת תחומי הפעילות של הארגון הלומד.

למידה קבוצתית היא למידה המתמירה (יוצרת טרנספורמציה) מיומנויות של שיחה וחשיבה קבוצתית כך שהידע והיכולות הנוצרים גדולים מסך הידע והיכולות של כלל הפרטים בקבוצה. כלומר: זוהי למידה היוצרת סינרגיה.

הגדרת צוות לומד: קבוצה של אנשים הזקוקים זה לזה למטרה מסוימת. הגדרה זו נובעת מהצהרתו של ארי דה-חיה ( 1998”Planning as Learning” Arie de Geus, ): "הלמידה הרלוונטית היחידה בארגון היא זו הנעשית בידי האנשים שיש להם רוח לנקוט בפעולה". בהסתמך על הגדרות אלו יש לבחון את האפשרויות לכלול בצוותים (לפחות באופן חלקי) אנשים שבעבר נעדרו מהם – לקוחות, ספקים, שותפים.

למידת צוות היא תחום מאתגר במיוחד – אינטלקטואלית, חברתית, רגשית ורוחנית. התהליך בו לומדים יחד כיצד ללמוד אינו מוכר ואינו דומה ללימודים בבית-ספר כלל. מי שנכנס לתהליך כזה זקוק לסבלנות, לנכונות לחוות תסכול ומבוכה תוך פיתוח היכולות החדשות. חשוב להיכנס לתהליך כזה מתוך בחירה חופשית. צוותים טובים אינם "נולדים" כאלו. צוות טוב הוא למעשה, ארגון לומד, כלומר – קבוצת אנשים המגבירה באופן מתמיד את יכולתה ליצור את מה שהיא רוצה ליצור. מהות הלמידה הארגונית היא מעבר לפיתוח יכולות חדשות אלא שינויים מנטליים משמעותיים, אצל יחידים ובקבוצה.