פריט ידע מבנה הסדנא ותכניה

פריט ידע מבנה הסדנא ותכניה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שם הסדנא

הפונקציה (התפקיד) והפרקטיקה של דרגי הביניים (רמ"דים) במערכת מחקר מודיעינית - סדנא מערכתית

הצגת הטענה כבסיס לדיון ולבחינה בסדנא

אין די בהסדרה של שתי הסביבות בכדי ליצור מערכת מודיעינית מתפקדת ("מלמעלה עד למטה"), ויש לבחון כיצד לשכלל ולפתח את סביבת הביניים כך שזו תוכל ליצור רציפות ביניהן. יש לראות את הרמ"ד כמי שנמצא "רגל פה ורגל שם" בין שתי הסביבות, הוא נידרש: להעשיר את השיח המודיעיני המערכתי באמצעות גיבוש חומרי הידע המודיעיניים הרלוונטיים לעצב את העשייה מחקרית: לגבש דפוסים, תהליכים וצורות של עיבוד המידע המודיעיני מול סביבת החוקרים מומחי התוכן.

גבולות הדיון: הסדנא תתמקד בעולם העוסק בפיתוח ידע אודות היריב והסביבה ולא תעסוק בהיבטים נוספים של העשייה המודיעינית (כגון רמ"דים ביחידות איסוף העוסקים בבניין כוח איסופי) לאור ההכרה שאין בהכרח מכנה משותף בין הרמ"דים בשתי סביבות אלה.

מטרות הסדנא

בירור הדפוסים, התהליכים והתוצרים שנדרשים בסביבת הרמ"דים המפתחים ידע אודות היריב באופן שיגשר ויחבר בין הסביבה המערכתית והמקצועית.

פיתוח התאוריה המערכתית של המודיעין מעבר לדרג המפקדים הבכירים.

גיבוש מסמך תפיסתי שיהווה תשתית תורתית לעיצוב ופיתח התפקוד של דרגי הביניים (רמ"דים) במערכות מודיעיניות מחקריות באמ"ן.

מתכונת ומבנה כללי

משך הסדנא כחצי שנה – 2 פגישות בחודש (סה"כ כ-12 מפגשים)

מתכונת – ימי למידה מלאים, לימוד בין הפגישות באמצעות "ענן המידע".

הסדנא תכלול שלושה שלבים

שלב א' - יצירת מסגרת ובסיס ללמידה: לאפיין את סביבות הפעולה השונות, הצצה לעולם המערכתי, למידת גישות מתקדמות לפיתוח ידע (4 מפגשים)

שלב ב' - למידה דרך התנסויות (דוגמאות – רמ"ד אופרטיבי בזיד"ר, תפיסת ניהול ההתרעות בין פקמ"ז לפצ"ן, רמ"ד מערכתי בפקמ"ז) לטובת פיתוח וגיבוש תפקיד הרמ"ד ותפקודו (6 מפגשים).

שלב ג' - סיכום הסדנא וכתיבת המסמך המסכם (2 מפגשים).

תהליך הלמידה

הקניית מסגרת ובסיס לדיון.

למידה מבוססת התנסות (ניתוח טקסטים, עבודה בקבוצות, מקרי מבחן).

שימוש בכלים מתקדמים לפיתוח ידע (בלוג, ויקי...).

כתיבה משותפת ומתפתחת של המסמך על תפקיד הרמ"ד.

שאלות לבירור במהלך הסדנא

איזו פונקציה אמור הרמ"ד למלא במערכת המודיעינית – בין הרמה המערכתית לסביבה המקצועית?

איזו יצירה צריך לפתח הרמ"ד? (סוג של מסמכים, תהליכי למידה ודפוסים שהוא אמור לחולל, עיצוב וארגון העשייה המחקרית)

באילו כלים ושיטות הוא יכול להעזר? (והאם הכלים באמצעותם נפתח ידע בסדנא רלוונטיים?)

אילו זיקות הוא צריך לנהל מול הדרג מעליו (המערכתי) ומתחתיו (המקצועי)?

אילו זיקות הוא יכול לקיים מול רמ"דים מקבילים לו ("רשת של רמ"דים"?)


פירוט המפגשים

מפגש מכין

מפגש מכין יתקיים ב-20 ביוני ומיועד לחברי הנבחרת בלבד. מדובר במפגש קצר אשר יימשך כשעתיים (10:00 - 12:00). מפגש זה יועבר על ידי דודי ויוסי.

המפגש יחולק לשלושה:

יוסי - הצגת הדילמות של תפקיד הרמ"ד דרך נקודת המבט של פיקוד מרכז - 20 דק'.

דודי - הצגת המצגת הכללית אודות הסדנא - 20 דק'.

דיון משותף על הרעיון המרכזי של הסדנא, מטרותיה, יעדיה - 45 דק'.


שלב א' - יצירת מסגרת ובסיס ללמידה

בשלב א' אנו בעיקר רוצים ללמוד על קיומו של שיח חדש במודיעין ולברר מה זה אומר. יש להדגיש, שעצם בחירת הנושאים הרלוונטיים מתוך אותו שיח יש בכך כדי לומר דברים על תפקידו של הרמ"ד (מדוע דווקא חלקים מסויימים מאותו שיח רלוונטיים וחלקים אחרים אינם רלונטיים).

נושאים ללמידה במסגרת שלב זה:

  • שיח ותורת המערכות.
  • המערכה וכנגזרת מכך מערכה מודיעינית (וחשאית ?)
  • מודיעין כשותף בשיח (עיצוב...) - אפשר ללמוד זאת באמצעות נצחון החמאס בבחירות.
  • האחר - אפוקולופסה עכשיו, יום כיפור, קולומבוס.

מפגש ראשון

מוביל מפגש -

תאריך: 13 ביולי 08:30 - 17:30 במל"ן (אחריות תיאום מקום - דודי)מפגש שני

מוביל מפגש


מפגש שלישי

מוביל מפגש - יוסי

עליית החמאס לשלטון כמקרה ללמידה אודות המודיעין כשותף בשיח.


מפגש רביעי

מוביל מפגש - עדן ודודי

נושא המפגש: תפיסות וכלים מתקדמים לפיתוח יידע

הרעיון הכללי הוא להפגיש את משתתפי הסדנא עם רעיונות חדשים לפיתוח ידע אשר אשר רווחים בעולם האזרחי ואשר מקור השראתם הוא העולם הקיברנטי. הכוונה לכלים לפיתוח ידע קבוצתי (כגון הויקי, הפורום) וכלים לפיתוח ידע על בסיס אישי (הבלוג) בראשית המפגש נציג את הכלים האלה, נאפיין אותם ונצביע על ההבדלים בינם לבין הכלים הקיימים כיום בעולמות המודיעיניים. בהמשך, נבצע ניתוח אירוע של המיקהל כדוגמא לפיתוח ידע בשני כלים כאלה (ויקי, פורום). לצורך זה ישנה חשיבות לשמור את המיקהל "בסוד", כלומר אולי לספר על קבוצת הלמידה אבל לשמור את האפקט להקשר של קהילה לומדת ומפתחת ידע אשר השימוש בכלים אלה איפשר אותה וחילץ אותה מ"תקיעות" מסוימת.

מה פירוש ניתוח אירוע של המיקהל? הכוונה - לבחון כיצד התפתח הידע, להבחין בין גרסאות, להצביע על מובילי הידע והמחוללים, לאפיין את התפקיד השונה של המשתתפים במיקהל ועוד... הרעיון הכללי הוא לא לנתח את התוכן אלא את הצורה.

פרק נוסף שאפשר לכלול במפגש זה, אם ישאר עוד זמן כמובן, הוא נושא הבלוגים והאפשרות להטיל פירוש מודיעיני שלהם. מוצע לקבל הרצאה של יגאל חמיש אשר מטיף למימוש של בלוגים (אישיים) בעולם העיסקי (ולא, כמכובל, בלוג של ראשי שארגונים)ולשאול מה יכולה להיות המשמעות של בלוגים כאלה בעולמות המודייניים. נראה שכדאי להעלות את סוגית הבלוגים כדי לאפשר, למי שרוצה, לשלב בלוגים בהמשך הלמידה.

שלב ב' - יצירת התנסויות ומקרי מבחן

מפגש חמישי

מוביל מפגש - שי ?


מפגש שישי

מוביל מפגש

מפגש שביעי

מוביל מפגש - יוסי

מדור מערכתי בפקמ"ז


מפגש שמיני

ניהול/פיתוח ידע התרעתי פקמ"ז (שמשון הגיבור) ופצ"ן (outlook) כרפרנס ללמידה ?

מפגש תשיעי

מפגש עשירי

שלב ג' - סיכום, כתיבה ובחינת כיוונים להמשך

מפגשים 11

מפגש 12

חזרה לדף טקסטים ומצגות