פריט ידע כיצד לומדים מהצלחות?

פריט ידע כיצד לומדים מהצלחות?

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מתודולוגיה של תחקיר אירועים

ללימוד מהצלחות

אחד הכלים החשובים ביותר במהלך למידה של צוות לומד הנו איסוף מקורות הידע. לצד מקורות הידע הקאנוני והמסורתיים (ספרות מקצועית, דעות מומחים, נתונים סטטיסטיים וניתוחם, ועוד – יש מקום חשוב לידע המגיע מן "השטח". ידע זה גלום ב"סיפורי הצלחה".

הלמידה מהצלחות הפכה בשנים האחרונות למתודה מקובלת ואהודה על צוותי למידה ומיושמת במסגרות שונות – לרבות בתחומי חינוך ורווחה.

להבדיל מלמידה מכשלונות ("הפקת לקחים" – בד"כ אחרי טעות, "פאשלה" או חו"ח אסון) יש בלמידה מהצלחות מסר אופטימי של מסוגלות עצמית וקומפטנטיות מקצועית: "גם אנחנו יודים משהו", "הידע שלנו חשוב".

מתודה של למידה מהצלחות מסייעת להביא ידע סמוי לרמת ידע גלוי. בליבו של תהליך זה – תחקיר ארועים ותעוד סיפורי הצלחה.

בפרק זה מוצגים מספר "טיפים" למלווי למידה כיצד לתעד הצלחות כך שישמשו תשתית עובדתית – איכותית ללמידה והולדת תובנות (ראה ערך "הולדת תובנות").

פרק זה מתייחס לשני אספקטים של הלמידה מהצלחות:

א. תהליך התחקיר והתעוד

ב. פורמטים מומלצים לרישום "סיפורי הצלחה" (מפורט ומקוצר)


"טיפים" למלווי למידה ללמידה מהצלחות – תחקיר ארועים ותעוד סיפורי הצלחה:

התפעלות

הזמן איש/אשת מקצוע לספר על סיפור הצלחה המתייחס לשאלת הלמידה של הצוות הלומד. מתן חיזוקים ל"מספר" מחזקת נורמה קבוצתית של שיתוף ביצוע תוך חיפוש הייחודי


עניין אמיתי וסקרנות

גלו סקרנות. לא סקרנות מלאכותית ולא "נימוס כפוי". מדובר בהבעת סקרנות ספונטנית ובלתי מובנית – ע"י:

 • שאלת שאלות
 • מיקוד בלא-צפוי
 • עידוד חיפוש זוויות הסתכלות שונות


חפש את הייחודי

חפשו – יחד עם כל הצוות - את הייחודי. עודד את הצוות לחפש את המיוחד שבסיפור.


איסוף נתונים

מאחורי כל סיפור הצלחה מסתתרים נתונים. קבלת המידע הזה מסייע בהבנת הייחודי שבסיפור ולתקף את ערכו כתורם להולדת תובנות מכלילות יותר.חשוב לשים לב ל:

 • מניעת הצפה – לדעת להסתפק – מניעת בזבוז אנרגיה
 • זהירות לגבי אינטרפרטציה של הנתונים
 • מיקוד במה שיש לו ערך כללי לארגון ופוטנציאל הפצה
 • מיקוד במה שיש לו השלכות לעתיד


ארגון ממצאים ותובנות

המעבר מסיפור מעשה מוצלח להולדת תובנה בעלת ערך "גנרי" אינו פשוט (ראה ערך "הולדת תובנות"). כדי לא לאבד את התרומה של סיפור ההצלחה כדי ללוות את סיפורו בתהליך של ניתוח להבנת המשמעויות וההשלכות של ה"הצלחה". זהו המקום לארגן את הממצאים המועלים והתובנות שבאות בעקבותיו.

חשוב לתת את הדעת ל:

 • הדגשת סיבות השורש – ולא רק סימפטומים
 • ניסוח הכללות משמעותיות
 • דגש על ה"יש" ועל ה"אפשר"


הפקת לקחים

כל סיפור הצלחה טומן בחובו "מסר". כדי להעניק לסיפור ערך סגולי מעבר לאנקדוטה – חשוב לשים לב ללמידה שהסיפור מוריש לצוות – ע"י תהליך של הפקת לקחים – בבחינת – מה למדנו מזה ואיך אנו יכולים לתרום למענה על שאלת הלמידה – במיוחד ע"י:

 • ניסוח כללים שימושיים
 • הדגשת הערך לגבי אחרים (צוותים,יחידות)
 • הדגשת הערך לגבי העתיד


הצעת מסקנות

כדי להבין את הערך המיוחד של ה"הצלחה" חשוב לתת את הדעת למשמעות ההצלחה: מדוע נחשב המקרה לסיפור הצלחה? מה נעשה בפועל במקרה זה? מדובר אפוא בחיפוש קשר סיבתי בין גורמים לתוצאה.


המלצות

שלב מאד חשוב בלמידה מהצלחות ע"י תחקיר ארועים ו"סיפורי הצלחה" הוא ניסוח המלצות העולות מן התובנות של הצוות. ההמלצות לובשות בד"כ צורה של הכללות והמלצות לפעולה בעתיד, פעולה שהיא כללית מעבר למקרה שסופר וחלה על אוכלוסיה רחבה יותר (מעבר ל"לקוח" ו/או מעבר ל"מספר").

חשוב כי תובנות אלו ינוסחו כך ש:

 • ניסוחים מעניינים, מגרים, מסקרנים, מעשיים
 • הדגשת הערך הכללי לארגון
 • דגש על מימוש לקחים
 • חשיבה על הטמעה – הפצה, הדרכה, "חיבורים"


הערכה - מבט לאחור

חשוב לחזור לסיפורי ההצלחה לאחר חלוף זמן מעת סיפורם בציור, במבט הערכתי/ביקורתי. האם זה עדיין נראה בעיינו כהצלחה? מה השתנה?

ביצוע שיטתי של "הערכה לאחור" עשוייה לתרום לעיצוב תרבות של למידה ארגונית – ע"י:

 • חיזוק נורמות של למידה ארגונית
 • "מעקב צמוד", דבקות במשימה ואמונה בצדקת הדרך
 • זהירות ממימוש חד-פעמי ו"יציאה בידי חובה"
 • זהירות מפני "נוהליזציה" (על הכתב בלבד)


"טיפים"

לסיכום, לכל שלב כדאי להשתמש בטיפים הבאים:

התפעלות

 • חיזוק המספר ונורמה של שיתוף ביצוע תוך חיפוש הייחודי

סקרנות לא מובנית

 • שאלת שאלות
 • מיקוד בלא-צפוי
 • לעודד זוויות הסתכלות שונות

איסוף נתונים

 • מניעת הצפה – לדעת להסתפק – מניעת בזבוז אנרגיה
 • זהירות לגבי אינטרפרטציה של הנתונים ומתן פרשנות מעליבה
 • מיקוד במה שיש לו ערך כללי לארגון ופוטנציאל הפצה
 • מיקוד במה שיש לו השלכות לעתיד

ארגון ממצאים ותובנות

 • הדגשת סיבות השורש – ולא רק סימפטומים
 • ניסוח הכללות משמעותיות
 • דגש על ה"יש" ועל ה"אפשר"

הפקת לקחים

 • ניסוח כללים שימושיים
 • הדגשת הערך לגבי אחרים (צוותים,יחידות)
 • הדגשת הערך לגבי העתיד

הצעת מסקנות

 • חיפוש קשר סיבתי בין גורמים לתוצאה

המלצות

 • ניסוחים מעניינים, מגרים, מסקרנים, מעשיים
 • הדגשת הערך הכללי לארגון
 • דגש על מימוש לקחים
 • חשיבה על הטמעה – הפצה, הדרכה, "חיבורים"

הערכה - מבט לאחור

 • חיזוק נורמות של למידה ארגונית
 • "מעקב צמוד", דבקות במשימה ואמונה בצדקת הדרך
 • זהירות ממימוש חד-פעמי ו"יציאה בידי חובה"
 • זהירות מפני "נוהליזציה" (על הכתב בלבד)


מתודולוגיה לתיעוד הצלחות

יש חשיבות לתעוד של תהליך הלמידה כולו. אולם יש ערך מיוחד לרישום ותעוד "סיפורי הצלחה" וזאת בשל ערכם הייחודי.

סיפורי הצלחה תורמים לתהליך הלמידה את המימד האיכותני – ותעוד נכון והולם עשויים להבליט את תרומתם להולדת התובנות וכן ליצירת רצף לוגי – משאלת למידה לתשובות טנטטיביות ולקראת מודל חדש של פרקטיקה מקצועית.

כמו כן מוצע כי הרישום של ההצלחות ילבש פורמט אחיד – וזאת לטובת סטנדרטיזציה של התעוד ויצירת מתכונת שיטתית ואחידה בתהליך הלמידה של הצוות.

לפנינו שני דפוסי רישום:

א. מפורט

ב. מקוצר


הצעת מודל אחיד לרישום סיפורי הצלחה והולדת תובנות

(דופס מפורט)


1. שם הארגון / היחידה (פירוט תחום העשייה)

__________________________________________________________

2. רקע רלוונטי להצלחה:

__________________________________________________________

א. מאפייני הארגון / היחידה:

____________________________________________________________

ב. ההקשרים הארגוניים והיסטוריים של ההצלחה:

__________________________________________________________

3. תאור המצב בנקודת ההתחלה:

__________________________________________________________

4. רקע רלוונטי להצלחה (מאפייני המעורבים בהצלחה):

__________________________________________________________

5. תאור התוצרים:

א. תוצרים חיוביים (אוביקטיביים) – שניתן להצביע עליהם

__________________________________________________________

ב. מחירים (אוביקטיביים וסוביקטיביים)

__________________________________________________________

6. פעולות חיוניות להצלחת התהליך:

__________________________________________________________

7. נקודת מפנה בדרך להצלחה:

__________________________________________________________

8. תוצאות לוואי לא צפויות (חיוביות, שליליות):

__________________________________________________________

9. עקרונות פעולה נגזרים:

_________________________________________________________


10. סוגיות בלתי פתורות:

__________________________________________________________

11. מסע הלמידה: איך למדנו?

__________________________________________________________

12. כתובת למידע נוסף:

__________________________________________________________

13. מקורות מידע – ביבליוגרפיה, מאמרים, אתרים וכד' להתייחסות

__________________________________________________________


סיפורי הצלחה

(דופס מקוצר: "רישום חפוז")


 • סיפור המעשה

__________________________________________________________

__________________________________________________________


 • ניתוח – סוד ההצלחה – "מה עשיתי נכון?"

__________________________________________________________

__________________________________________________________


 • השלכות מעשיות

__________________________________________________________

__________________________________________________________