פריט ידע כיצד בונים מודל כמענה לשאלת הלמידה מתוך הידע שנאסף?

פריט ידע כיצד בונים מודל כמענה לשאלת הלמידה מתוך הידע שנאסף?

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

1. מהוא פתרון וכיצד לזהותו – ברמת הארגון, השרות/מוצר פתרון – מתמקד בשלב הראשון בהסכמה/הגדרה של שאלת למידה. בשלב השני הפתרון מקבל תפנית והופך לתוצרים – כלים ושיטות ליישום שאלת הלמידה. הפתרון צריך להיות ברור וישים ברמת הארגון. האפשרות למדוד את הפתרון ברמת השרות/מוצר יכולים לשמש כלי לאבחנה וכימות של האפקטיביות והתרומה אותה ניתן להשיג בישום הפתרון. האפשרות לאבחן את השיפור שנוצר ברמת הפונים במערכת הרווחה והיכולת להגדיר את עוצמתו וחשיבותו של השיפור. ככל שהתרומה/שיפור במונחי פונה תגדל יחוזק הפתרון ויעוגן במערך השרות של הארגון

2. כיצד להגדיר מחדש את מרחב הפתרון וליצור מדדים מוסכמים למדידתו. מרחב הפתרון צריך להיות מוגדר על ידי הצוות. הדרך הטבעית להגדרתו מצויה בדרך כלל אצל החברים בקבוצת הלמידה – יחידות מהם הגיעו. בהעדר מרחב כזה יש להגדירו ולקבל את המנדט לפעול בו. הגדרת המדדים יכולה להוות אבני דרך ביעדים להשגת הפתרון. מדדים אילו יכולים להיות בהיבט כמותי כגון מספר פונים או בהיבט איכותי של טיב הטיפול או אורכו. בחינת המדדים לאורך זמן תייצר תמונה של כמות ואיכות ותאפשר השוואה ולימוד במרחב הפתרון.

3. משוב ככלי ליישום הפתרונות ושיפורם – מזהה מכשולים ומביא להקטנתם המשוב מהווה ביטוי כמותי ואיכותי להערכת הפתרון המוצע. המשוב יכול לשמש ככלי חד פעמי בבחינת הפתרון או ככלי רב פעמי. מילוי המשוב יכול למקד את הצוות באיכות הפתרון שהושג ולסמן את המכשולים במידה ונוצרו. משזוהו המכשולים ניתן להביא להקטנתם ולשפר את הפתרון לקראת משוב נוסף. המשוב יכול להוות ככלי ליצירת תכנית עבודה בכך שירכז את הנקודות שנצפו בו וחזרו על עצמן בתדירות גבוהה ראשונות לביצוע ויישום.

4. יישום פתרונות ככלי ליצירת מנוף לצמיחה הציפייה הנוצרת בתהליך הלמידה ליישום גורמת מידה מסוימת של אווירת יוצרים נלהבים. הקושי ביצירת הפתרון והעבודה הקשה ביצירת התוצרים ואריזתם מקשים על הצוות הרוצה לראות את היישום קורה. הציפייה מהווה גורם מדרבן וממריץ המביא את העושים במלאכה ליתר פעילות והתלהבות שיש לשמרה ולתגברה בחיזוקים ובסיוע ככל שניתן ובאיזון ההשקעה לחברי הקבוצה כולה.

5. משלב הניסוי לשלב ההרצה המעבר משלב הניסוי לשלב ההרצה משמעותי בחייה של קבוצת הלמידה. לא עוד דיונים על הנייר. המעבר לניסוי בפועל בדרך כלל קשור לעבודה השוטפת מול הפונים מחייב מעקב ופיקוח צמוד. מומלץ בשלב זה להגדיר קבוצה מצומצמת שתפקידה יהיה מעקב בלבד. המעקב יאפשר לקבל נתונים שיאפשרו תיקון מהיר ואפקטיבי של הפתרון המוצע בשלב קריטי של הרצה. במידה והתהליך/פתרון יעמוד בסכנה יוכל צוות המעקב להתריע ולסייע בזמן אמת. הצוות כולו צריך להיות קשוב וערני לשלב ההרצה ולהיות מוכן למפגשים בתדירות משתנה ובזמינות גבוהה להבטיח את ההצלחה.

6. הקניית ידע – ככלי בניסוי ויישום הלמידה הקניית ידע בתהליך הלמידה של קבוצות המצויות בשלב היישום נועד לגשר על הפער בין הידע הקיים בקבוצה בתחום הניסוי/היישום לידע הנדרש. קיימים מצבים כי התקדמות בתהליך מחדדת את הצורך בידע נוסף אשר חסר אם ברמה פרטנית לחברים/רות ברבוצה אם ברמה כוללת של הקבוצה כולה במצב זה יש לשקול הקניית ידע. הקניית הידע יכולה להיות בסיוע פנימי או חיצוני. בסיום תהליך הקניית הידע יש לבחון את השינוי בעמדות וביכולת לבצע את הניסוי/יישום. שיפור ביכולת זו מצביע על האפקטיביות של הקניית הידע שבוצעה ובמידת הצורך על השלמות. מומלץ למפות את הדרישות להקניית הידע טרום תהליך בכדי לאפשר סדר נכון הן בחלק המקצועי והן בחלק היישומי. יתכן והחלק הנחשב הקניית ידע בסיסי יחסית להקניית ידע מתקדמת יהווה סדר כרונולוגי נכון שיאפשר למשתתפים לשקול את השקעת הזמן שלהם והעדיפויות בהרשמה להקניית הידע. יש לציין את התכנון הכספי המיועד להקניית הידע כגורם מרכזי באישור הפעילות מול התכנון העירוני בנושא זה. במידה והנושאים בהקניית הידע הם נושאים מבוקשים יש לשקול שילוב בין מספר קבוצות בארגון או במידת האפשר בין ארגונים.

7. הגורם הפורמלי והלא פורמלי בתהליך היישום במערכות אנושיות קיימים רבדים שונים בהם ניתן להבחין. הגורם הפורמלי והלא פורמלי הם זוג שקשה להפרידו. מניסיון שבוצע באחת הקבוצות ניתן ללמוד על הקשר החזק ביניהם ועל היכולת לשנות בעזרת האחד את השני. המשחק בין זוג הכוחות האלו יכול להביא להקשרים בהם ניתן להפעיל פתרונות בתחום הלא פורמלי ולקבל תגובה בתחום הפורמלי (ולהפך). כלי זה ניתן להפעלה בעזרת סקר עמדות פשוט שניתן להפעיל בארגון ולמדוד את מידת הקשר בין הקבוצות בתחום הפורמלי והלא פורמלי. מבנה הסקר צריך להיות מבנה טבלאי בו כל קבוצה ממלאת את השורה שלה על הקבוצות האחרות למעט המשבצת הכוללת את הציון שלה.

8. שמירה על מתח יצירתי בין חזון למציאות בתהליך היישום משימה זו קשה לאורך זמן ונתקלת לעליות ומורדות אותן צריך לצפות ולהתכונן. שמירה על הדינמיות של הצוות והיצירתיות מהוות גורם מרכזי בתהליך זה. הדינמיות יכולה להישמר ביצירה של קבוצות עבודה קטנות לכל נושא/עניין/בעיה שעולה בקבוצה. קבוצות אילו יספקו את חומר הגלם האטרקטיבי להתקדמות הקבוצה אשר נמצאת בתהליך יישום מתיש וקשה. בתהליך זה כל מכשול יכול לעצור או לעכב את ההתקדמות. יצירת מנוף הקבוצות הקטנות המקבלות משימות חילוץ בעיה היינו כלי רלבנטי ודינמי שעובד. חלק מהפעילות בקבוצות המשנה ניתן להעביר לנושאים שלא טופלו עד תוך בתהליך ונשארו עם מענה חלקי – ניתן לחזור לנושאים אילו ולהחיות את הפעילות בהם כמנוף יצרני מקבוצה. אפשרות נוספת מצויה באיסוף החומר בתהליך היישום והשוואתו לנתונים טרום היישום. התמונה שתתקבל תאפשר ניתוח ולימוד ההבדלים ומהותם.