פריט ידע ייחודה של החוכמה הנוצרת במרחב זה

פריט ידע ייחודה של החוכמה הנוצרת במרחב זה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

"חכמת ההמון"

זהו תרגום חופשי של ספר שכתב אדם בשם ג'יימס סורווייצקי, כתב בשבועון The NewYorker. באנגלית נקרא הספר "The Wisdom of Crowds". הספר עוסק ביכולת של ההמון להבין יותר טוב, לחזות יותר טוב ואף לקבל החלטות יותר טוב מאשר אדם בודד. הספר מביא מגוון דוגמאות מעולם הכלכלה, המדע ומחיי היום יום. לתחושתי לרעיון שמובע בספר יש השלכות גם על עולמנו, ובאמצעות יכולות המרחב הקיברנטי אנחנו יכולים להביא אותן לידי ביטוי. העולם הקיברנטי, והכלים שהוא מעניק לנו, יכולים לחבר יחדיו אנשים רבים, מתחומי מקצוע שונים וממקומות שונים, לעסוק יחדיו באותה בעיה וליצור יחדיו תוצר אחד, שכנראה יהיה טוב יותר ממה שכל אחד מהם ייצור בנפרד. אנחנו מכירים במודיעין רעיון בסיסי שבבחינה ראשונית נראה דומה, והוא רעיון ה"פלורליזם" (על אף שגם הפלורליזם מדבר על ניצול כוחות אנושיים שונים הוא מדבר על פיצול מאמצים ולא ריכוזם לטובת יצירה משותפת, ראו מאמרו של ד"ר עוזי ארד בנושא זה). לפי סורווייצקי, פלורליזם לבדו - אינו מספיק על מנת ליצר תוצאה טובה יותר (מדייקת יותר, נכונה יותר). הוא ונה ארבעה תנאים הנדרשים לכך:

א. גיוון בדעות - לא מספיק שיהיו אנשים מגופים שונים, אלא נדרש שבגופים אלו יווצר ידע "עצמאי" ו-"פרטי" המייחד את הארגון. בהיבט הזה, גופי המחקר המקבילים אשר אמורים ליצור את הפלורליזם כיום עונים על התנאי.

ב. עצמאות - הדעה של המשתתפים אינה נקבעת או מוטה על ידי המשתתפים האחרים בדיון.

ג. ביזור - נדרשת התמחות שונה של אנשים, מדיסציפלינות שונות, המביאים לדיון עולמות תוכן שונים.

ד. יכולת סכימה - שתאפשר לקבץ את הידע והשיפוט האישי לכדי תוצר משותף, קולקטיבי, של הקבוצה.

בודאי במציאות שלנו, בה "מומחים" יש מעט וההכשרה היא במשורה, בא הספר וטוען שהעבודה המשותפת, בקבוצה, יוצרת תוצרים מדויקים יותר, נכונים יותר, הולמים יותר מאשר עבודת "המומחה", שלהכשרתו נידרש הזמן שאין, במשאבים שלא יעמדו, ושיעזוב אותנו כנראה בטרם נחזיר את ההשקעה... העולם הקיברנטי מספק לנו את הכלים והסביבה ליצור קבוצות שכאלו, אשר יכולות להתגבר על חסרונם של "המומחים".