פריט ידע חטיבת המרחוב הקיברנטית - שאלון סיכום

פריט ידע חטיבת המרחוב הקיברנטית - שאלון סיכום

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

השאלון

על רקע המגוון הגדול של הדעות והגישות בקרב החניכים/ות ביחס למפגש הרעיוני שבין המודיעין המדינתי והמרחב הקיברנטי, החלטנו לנסות ולאפשר (וגם לדרוש) לכל אחד/ת בעצמו/ה להתמודד עם השאלות הללו בצורה קצת פשטנית, אך מחדדת.

אנא העתיקו קטע זה להמשך הדף, מלאו אותו, וחתמו.


שאלות "אמריקאיות"

 1. איזה פוטנציאל יש למפגש של המודיעין עם המרחב הקיברנטי, מבחינת תפוקות לפיתוח ידע על יריבים ועל הסביבה? - שולי / מעניין / מהפכני
 2. איזה פוטנציאל יש למפגש של המודיעין עם המרחב הקיברנטי, מבחינת תפוקות בהיבטים אופרטיבים? - שולי / מעניין / מהפכני
 3. אילו השקעות נדרשות להיות מושקעות (ביחס למה שמושקע עתה) על מנת למצות פוטנציאלים אלה באופן הנכון לנו? - שוליות (אינרציה) / בינוניות (פי 2 כל שנה) / מהפכניות (שינויים תפיסתיים, סדר גודל בהשקעה וכד')

שאלות "פתוחות" (לפחות 2 שורות)

 1. מהן ההמלצות שלי לר' אמ"ן בנושא זה (בתחום הלמידה, בתחום הפעולה, בתחום הארגוני ועוד)? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 2. מהן ההמלצות שלי לעצמי בנושא זה (בתחומים הנ"ל)? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

תשובות

שם פוטנצ' לפיתוח ידע פוטנצ' לאופרציה השקעה נדרשת המלצה לר' הארגון המלצה לי

יוראי

לא ענה

לא ענה

לא ענה

לסמן גוף המורכב מאנשי מודיעין, מטכנולוגים, יומינט. הגוף יפעל במרחב הקיברנטי בצורה עצמית ע"מ להוות קבוצת מפגש ולמידה לבחינת הפוטנציאל בתחום.

לא ענה

שלומי

מהפכני

מהפכני

בינוני

קורס יעודי, הכנת תשתיות, מטה, שטח

לא ענה

שוקי

מעניין

מעניין

מהפכני

ישנו פוטנציאל רב לפיתוח רעיונות ולמידה כאשר ההתייחסות הינה א...ת, אישית, ולאו דוקא לתחום העניין והנושא אשר המתייחס מתעסק בו ביום-יום (אם בכלל התעסק בו בעבר). על מנת לאפשר פיתוח תפישה זו, שמבחינה מסויימת קיימת גם כיום, אך היא אינה "מ...ת" כך ש...ת ברעיון ..., יש לבצע שני דברים:

 1. לאפשר להכנס ולהעיר באופן אנונימי (אפשר שתהיה חתימה אך דיסקרטית ולשימוש חריג בלבד). יאפשר התבטאות חופשית נטולת חששות (זילזול, עמדה מנוגדת לעמדת הרוב וכו').
 2. חשיפה של בעלי תפקידים בחיל לפעילות של גורמים אחרים/מקבילים, על בסיס רעיון הנסיון הנצבר, התמודדות עם מצבים דומים וסוגיות זהות. (מנהל בתחומים מקבילים, איש זירה א' לענין בשירה ב', התמודדות דיסציפלינרית עם בעיה ופתרון מכיוון דיסציפלינרי אחר וכו')

אני מתקשה לראות את עצמי, או את עמיתי לעבודה, משוחחים על נושאים מקצועיים מעבר לשעות העבודה. אכן, פה ושם העניין אכן קיים, אך הוא עונה על צורךשל גישור מרחק, זמן ודחיפות, ולא כרעיון תפישתי עקרוני.

מאידך, במסגרת העבודה ישנם כלים "מסורסים", אשר מאפשרים התכתבות רב-משתתפים (רשת פנימית, או "ענן המידע").

כאשר יש רעיון לדיון, מופץ הרעיון כמצע לפני הדיון. על המשתתפיןם להתכונן לדיון - והשאר כבר מוכר.

אני מעוניין לפתח את רעיון "המצע" לפני הדיון, לקעיום דיון ראשוני ברשת, בו תהיה העברהת מידע ורעיונות על בסיס התכתבותי, ולשלב בו גם משתתפים אשר בדיון הקלאסי לא היו מזומנים מפאת זמינות, עניין,תפקיד וכד'.

רעיון למחשבה - המוזר הוא שדוקא נושאים מנהלתיים (שיבוץ כ"א, תורנווית וכד') מתנהלים דיונים ערים, עשירים ומכוננים, שבסופם מתקבלות החלטות, וזאת ללא פגישה פיזית - הכל בסייבר.

מאיר

מהפכני

מהפכני

בינוני

למידה - המשך קבוצת הלמידה באמ"ן; פעולה - צוות משימה בנושא שי.. קהילתי בהובלת הרמ"מ; ארגוני - עדיין לא

לא ענה

איציק

מהפכני

מהפכני

מהפכני

יש פה מרחב אדיר ולא ממוצה, שמחייב חשיבה ופיתוח באמ"ן. לא ניתן להכיל את המרחב הקיברנטי באמ"ן, בעולם המושגים הנוכחי של אמ"ן.

לפיכך, מחייב מחשבה על התפוקות הנדרשות מהמרחב הקיברנטי (כנגזרת של הפוטנציאל האדיר הטמון בכך), הצבעה על ההיבטים הארגוניים הנדרשים (מדור, ענף..). היכן מרכז הכובד של העיסוק בזה - אם זה מוגדר כסיגינט (אז ביחידה המתאימה), יומניט (כנ"ל), או עולם אחר לגמרי שמחייב גם הגדרת דיסציפלינה איסופית חדשה.

עידוד קהילות שיח, מודעות ל"פרצות" קיברנטיות בתחומים עליהם אני מופקד, ונסיון להוביל את המערכת למיצוי מיטבי של זה.

גבי

מהפכני

מהפכני

מהפכני

זוהי הזדמנות לשבור את המבנה הישן של מערכים, ולעבור להגיון פעולה של מרחב, גוף אחד שנותן מענה מערכתי הן צה"לי והן קילייתי.

המעבר לגוף משותף יאפשר את המסה הנדרשת על מנת להפיק מהמרחב טיפול מעכתי בנושא.

לעצמי - תובנה שקיים מרחב בעל הגיונות, הסדרה ארגונית, השפעה שונה ממה שהכרתי בעבר ויש להתייחס אליו. כיום ברור לי שיש לנו נכס שאסור לותר עליו כחלק מתפיסת מערכת כוללת, התאמה לעולם "האחר" תוך שמירה על עוגנים קלאסים או שילוב עם תפיסות חדשות.

גלעד

מעניין

מעניין

בינוני

להקים קבוצת למידה בנושא, בראשות מפקד יחידה ואנשים בתקן מלא, בתפקיד, בדומה למל"ת ולמל"ן. באפשרות שלא יוכלול הלעמיד התקן, ניתן לבנות על יחידת היומינט, בתוספת כ"א מיומן לנושא. הרעיון הוא להקים את תשתית הידע לפתח את התחום (..., הכשרת כ"א, איתורו, תפיסות הפעלה) וכן ליצור נסיון - הצלחות או כשלונות- של פעילות בין מערכים בתחום. חממה לגידולי פרא.

 • אשמח להשתתף בקבוצת למידה שכזו
 • אתעקש על חיבור אינטרנט במשרדי ועל מינוף ענן המידע
 • אשתתף בוויקי ובפורומים ואעודד אנשים אחרים להשתתף בהם.

יובל

מעניין

מעניין

מהפכני

הבעיה העיקרית היא כיצד ליצר את האינטגרציה בין היכולות השונות. הדרך - ליצור פיילוט שיכלול "צמ"מ" עם טכנולוגים (ממגוון יחידות), מבצעי-...., מחקר, יומינט, וינסה להתמודד עם בעיות ספציפיות. מטרת הפיילוט להתחיל בקטן. מטרת הצמ"מ לשלב ידע, ולנסות לא לאיים על היחידות השונות.

באם יקום פיילוט כזה, לנסות ולדחוף לשיתוף פעולה מצד היחידה שלי בנושא זה.

נעמי

מהפכני

מהפכני

מהפכני

לדעתי ראוי כי ר' אמ"ן יפעל בשני מישורים עיקריים:

 • יבחן את פיתוחח הרעיון של המרחב הקיברנטי באמ"ן, תוך הבנה כי מצריך מהפכה אמיתית באמ"ן, הן ברמה התפיסתית והן ברמה הארגונית, ... והמבצעית (סוכן קיברנטי).
 • הסדרת היחסים עם גורמים בקהילה הישראלית בכל הנוגע לפיתוח המרחב הקיברנטי. זאת במטרה לתת מענה ליריבים מדינתיים, אך בעיקר על מנת להתמודד עם יריבים טרוריסטים בינלאומיים (חוצי אזורים ומרחבים גיאוגרפים המצריכים התמודדות שילובית).

מאחר ונחשבתי בקורס .. .... ... לארגון שלי ואבחן את קידום השת"פ מול עמיתי העוסקים בתחום הקיברנטי, הן לצורך הפקת מבצעים אך גם לצורך תקיפת יעדים בתצורה אפקטיבית.

זיו

מעניין

מעניין-מהפכני

מהפכני

גיבוש צוות למידה הטרוגני, הכולל אנשים מוכשרים מכלל הדיסציפלינות הרלוונטיות לקידום הלמידה (כאן באה רשימה של יחידות שלא יפורטו בוויקי) בתחום המרחוב הקיסרנטי בהיבט המודיעיני. הייתי מקצה ... הזה את האמצעים המתאימים: משרד, תקציב ושהגורם המנחה את התהליך יהיה המל"ן היות ולהם יש את הנסיון המתאים והיכולת להנחות קבוצות למידה בצורה יוצאת מגדר הרגיל.

בשלב ראשון הייתי מקצה לקבוצה עד שנה - אז הייתי מבצע חיתוך מצב ומקבל החלטה על פי ממצאי הלמידה.

עדיין לא מגובש

פאצ'

מהפכני

מעניין

בינוני

 • בתחום הלמידה - אמ"ן חייב להנחיל יותר עמוק את ההבנה של מהם ההזדמנויות והשינויים הנדרשים במרחב הקיברנטי. כיום הידע .... בין ארגונים, אינו מובנה, וקיים פערתפיסתי גדול הן ברמת המפקדים והן ברמת אנשי המודיעין.
 • בתחום הפעולה - נדרש בעיקר לאפיין ולהגדיר את התפיסה המודיעינית/אופרטיבית של אמ"ן, למול המרחב הקיברנטי, ואת המענה הטכנולוגי נממש על בסיס זה. פה הפער המרכזי כיום.
 • בתחום הארגון - המבנה הנוכחי של אמ"ן (מערכים נפרדים על בסיס עולם מודיעיני ישן) מהווה מכשלה להתקדמות רלוונטית במרחב הקיברנטי. נדרש שינוי תפיסה ארגונית, פריצת חומות, השטחת הארגון, ויצור מטריצה רוחבית-אמ"נית למתן מענה ראוי לנושא.

מבחינת הארגון בו אני נמצא, חייב להתבצע תהליך לימוד עמוק יותר ...., ויצירת הבנה כי התפיסות הקיימות שלנו מיושנות למול האתגר הנדרש, שהוא ... גם כ"א, גם טכנולוגיה, וגם ...

דרור

מהפכני

מהפכני

מהפכני

בראייתי, המפגש עם המרחב הקיברנטי מצריך חשיבה מערכתית אסטרטגית בכל רמות אמ"ן. ראשית יש צורך בקיום חשיבה, בדרגי עבודה ומפקדים כאחד,... המרחב הקיברנטי, הגדרת יחודיותות, תפוקותיו האפשריות, והצרכים הראויים לפיתוחו.

למיטב הבנתי, הקיברנטיקה מצריכה חשיבה פתוחה ויצירתית, הן לאופן בו גורמי אמ"ן יבינו את מהותו של מרחב זה, והן לגבי תפיסת בניין הכח וההפעלה הייחודית הנדרשת בתחום זה. בראיה אחרת ארוכת טווח יש לנסות ולחשוב על תפיסת הפעלה משולבת - סיגינט-יומינט-מחקר-קיברנטיקה.

למרות היכרותית בנושא, הרי שבראייתי עלי להכנס לעובי הקורה ולראות כיצד המחקר "דוחף את אפו" לתוך המרחב, הן מתוקף הרלוונטיות שלו להצביע על יעדים לתקיפה/איסוף והן ללווי מבצעים.