פריט ידע המרחב הקיברנטי - טקסט וקישורים

פריט ידע המרחב הקיברנטי - טקסט וקישורים

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מקורות הגיון, טקסטים מכוננים ודמויות מפתח

William Gibson, נביא ה- Cyberspace, נולד בטווח שבועות מלידתה של מדינת ישראל:
[ttp://www.answers.com/topic/william-gibson אתר ביוגרפי, עם קישור ל- wikipedia]

TAZ של חכים ביי (שווה בשני המקרים לעיין באתרים המארחים):
TAZ - קישור א'
• TAZ - קישור ב'

Gilles Deleuze & Felix Guattari:
• אתר המכיל רפרנסים של D & G ברשת
•"The Rhizomatics of Cyberspace", by Charles J. Stivale •Deleuze & Guattari, Nomadology: The War Machine

Sherry Turkle:
•Who am We? (1996)
•Virtuality and Its Discontents: Searching for
Community in Cyberspace (1996)
•Constructions and Reconstructions of Self
in Virtual Reality (1994)

Howard Rheingold:
•ספרו של ריינגולד The Virtual Community
•ספרו של ריינגולד Tools for Thouhts
•האתר של Howard Rheingold

J.C.R Licklider:
•לינק לעבודתו של ליקליידר Man-Computer Symbiosis

נוספים

• מאמר על המרחב הקיברנטי והריבונות המדינתית

המרחב הקיברנטי - מימדים תרבותיים

מאגרי מידע בנושא תרבות ואנתרופולוגיה

אפקטים ומודיעין ב- cyberspace

לוחמת מידע / infowarfare:

מודיעין:

לוחמי/לוחמות סייבר: