פריט ידע המודיעין והמרחב הקיברנטי

פריט ידע המודיעין והמרחב הקיברנטי

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מהו המרחב הקיברנטי

פרט זה ינסה להניח תשתית תפישתית-מושגית בהקשר המרחב הקיברנטי, על בסיס הלמידה ומצב הידע המני הנוכחי

 • המרחב הקיברנטי והעולם האנושי המערבי
 • מקורות תקופתיים-תרבותיים
 • הקשרים פילוסופיים
 • מקורות חברתיים
 • תופעות
 • מדוע שונה מאינטרנט

כניסה לפרק על המרחב הקיברנטי

פרובלמטיזציה

פרק זה ינסה לחדד מספר פרספקטיבות, הנוגעות לבעייתיות האינהרנטית שלנו, כ- (1)ממסד מודיעיני-צבאי, (2)ממסד מדינתי, (3)ארגון היררכי, ו- (4) בעל שורשים בני עשרות-מאות בשנים - בבואנו להבין את ההקשרים המערכתיים שלנו ושל המ"ק. חצבעה והבנה של בעייתיות זו חשובה לפחות משני טעמים:

 • הבנה של חסמים אלו מהווה חלק מהלמידה עצמה, הנוגעת למ"ק ולארגונים כמו שלנו
 • הבנה של חסמים אלו עשויה לאפשר לנו להתמודד עימם, ועקב להרחיב את מרחב הבחירה שלנו לגבי גבולות החקירה המערכתית שברצוננו לנהל, או בלשון אחרת - לסמן את גבולות החקירה המערכתית על פי רצוננו ולא על פי מגבלותינו.

ההקשר התקופתי

 • המ"ק נוצר לאחר הווצרות המודיעין - מבחינה תפישתית ובמקרה של ישראל גם מבחינה מעשית
 • האינטרנט נולד בעידן הקודם, אך משמש כתשתית למרחב הקיברנטי בעידן הנוכחי

ההקשר של למידה ארגונית

 • מלמידה היררכית ללמידה רשתית
 • החסמים הארגוניים - קירות
 • החסמים הארגוניים - מפקדים
 • החסמים הארגוניים - מאבקי כח ותחרות
 • האם המלפפון הוא ארוך או ירוק?
 • "המלכודת המנית-דפרסיבית"

ההטעיה הטכנולוגית

 • מבוסס על תשתית עתירת טכנולוגיה - האינטרנט, אך כמרחב זהו מרחב שקוף טכנולוגית
 • הגנאולוגיה יוצרת את ההטעיה

הנקודה המדינתית

 • המ"ן שואב את מהות קיומו מהיותו גוף מדינתי. הגיונות שאינם כאלה - מורכבים להתמודדות.
 • הכחול, האדום... והאפור

ההקשר המ"ני הכולל

החוץ והפנים

המעגל השלם

 • העדרו של גוף המופקד על הסייבר

ארועי למידה שכבר התרחשו

הלמ"מ

האיסוף כאתגר מערכתי

קבוצת הלמידה הקיברנטית

סדנת הלמידה הקיברנטית

חטיבת המרחוב הקיברנטי בקורס המודיעין המערכתי מס' 2

החממה הקיברנטי

תהליכים נוספים

 • קבוצת למידה - שילוביות בעידן המידע
 • המקהל
 • מסע הלמידה של קש"מ

יחסי גומלין עם תתי-מכלולים

קש"ח

 • מבוסס על G2G
 • החוק שמסדיר את הסייברסיג

הפרדיגמה העבודה על מערכת התקשוב

 • המשפך
 • החניקה
 • ההרמטיות


יומ

הזהות

 • האתירה


תקשורת, קשר, וענן המידע

יחסי גומלין עם תתי-הגיונות

מקורות

סדנת הלמידה הקיברנטית

קבוצת הלמידה הקיברנטית

חטיבת המרחוב הקיברנטי - קורס מודיעין מערכתי מס' 2

תוצרי הלמידה של קש"מ