פריט ידע אסטרטגיות בלמידה צוות/קבוצה

פריט ידע אסטרטגיות בלמידה צוות/קבוצה

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

כיצד להיות ממוקדים בהצלחת הקבוצה ולא רק בהצלחות אישיות?איך לזהות תרומת חבר בצוות להצלחה הקבוצתית? כיצד בונים יכולת קבוצתית (זהו תהליך מתמיד - אף פעם לא "מגיעים לשם") לחשוב ולפעול בדרכים סינרגטיות?

מיומנויות מפתח של שאילת שאלות ושיקוף יוצרות את אבני הבניין הקולקטיביות של הבנה משותפת. למידת הצוות נשענת גם על מיומנויות של בניית חזון משותף. הפרקטיקה האפקיבית ביותר בלמידת צוות נובעת משימשו בדיון ובדיאלוג.

בדיאלוג קיימת בדיקה חופשית ויצירתית של ענינים מחוברים עדינים. בדיאלוג מקשיבים לאחרים ומבטלים את הפרספקטיבות האישיות. לעומת זה בויכוח מתווכחים על עמדות שונות ומחפשים את הפרספקטיבה המועדפת.

הלמידה בצוות כוללת את היכולת ללמוד ולהתמודד באופן יצירתי, כוחות חזקים המתנגדים לדיאלוג והויכוח הפרדוקטיבי.

בין היכולות הללו קיימות רוטינות של התגוננות שמגינות מפני איומים או אי נעימויות אך מונעות מאיתנו את האפשרות ללמוד.

התגוננות זו כוללת אנרגיות מרובות, אם נאמץ תכונות של תחקיר ורפלקיסה נצליח לשחרר את האנרגיות כך שנמקד את הדיאלוג והויכוח. הדיסיפלינה של הלמידה בצוות דורשת פרקטיקה. פרקטיקה אשר חסרה בד"כ באירגונים.

מטרת הדיאלוג הינה חשיבה מעבר להבנתו של האדם הבודד. בדיאלוג האדם חוקר עינינים מסובכים וקשים ממס' נקודות ראות (בד"ר נקודות ראות של אנשים שונים). מטרת הדיאלוג הינה גילוי האינקוהרנציה של החשיבה. שלושה תנאים בסיסיים לדיאלוג עפ"י BOHM:

1. כל המשתתפים חייבים לזנוח את ההנחות האישיות שלהם.

2. כל המשתתפים צריכים להתייחס זה לזה כקולגות.

3. בדיאולג יש למנות אדם שישמור על מסגרת הדיאלוג.

שיווי המשקל בין הדיאלוג לויכוח:

1. בדיאלוג מציגים נקודות ראות שונות במטרה לגלות נקודת ראות חדשה. בויכוח מתקבלות החלטות.

2. הויכוחים הפרודוקטיבים מובילים למסקנה או כיוון דרך. הדיאלוגים לא מחפשים הסכמות אלא ראיה מגוונת יותר של הדברים המורכבים.

3. גם הדיאלוג וגם הויכוח יכולים להסתיים בקביעת דרכי פעולה חדשים אך דרכי הפעולה הם בד"כ מרכז הויכוח כאשר בדיאלוג דרכי הפעולה החדשים הם תוצר לוויא של הדיאלוג. הצוותים חכמים לא מאופיינים בהעדרם של "התגוננות" אלה לפי הצורה להתמודד עמם – הצוות מחויב עם הלמידה לא רק חייב להגיד את האמת על מה שקורה "בחוץ" אלה גם "פנימה" בצוות. העדר כמעט מוחלטת של אימון עבודת צוות מונעת מרוב הצוותים להיות אפקטיבים. איך מתאמנים בעבודת צוות מתפתחים שני שדות אמון:

- אמון הדיאלוג

– הצוות מתאמן בדיאלוג שמטרתו ולהשיג תוצרים.

- נורמות מודעות.


מפגשי דיאלוג כוללים:

1. מפגש כל חברי הצוות (החברים הדרושים לפעולה).

2. הסבר על הכללים הבסיסיים לדיאלוג.

3. הצוות קבל את הנורמות הדיאלוג – אם מישהו לא יכול לבטל את ההנחות שלו, הצוות יציין שהוא מתווכח ולא מקיים דיאלוג.

4. עידוד הצוות להציג בעיות קשות, עדינות וקנפליקטיביות שחיוניות לעבודת הצוות.

5. שימוש בשפה חדשה: הצוות לומד את השפה של החשיבה הסיסטמטית ולומד לשוחח בשפה זו באמצעות שימוש בה.